[uppsalapendeln] Resegarantin och avdrag för resor i deklarationen

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 06 Mar 2004 09:01:54 +0100

Jag kollade med skattemyndigheten, om det kunde vara så att de pengar man får tillbaka från SJ på restidsgarantin
på något sätt skulle kunna minska ens reseavdrag (SJ tar ju t ex in personnummer av oss när vi yrkar ersättning).
Svaret blev emellertid att ersättning enligt resegaranti nog är att räkna som skadestånd, och sådant är skattefritt. Man
behöver alltså inte reducera yrkat belopp för resor med de pengar man fått tillbaka på resegarantin.
Nu uppstår väl inte denna situation förrän i deklarationen 2005, eftersom resegarantin infördes under detta år.


This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Resegarantin och avdrag för resor i deklarationen