[uppsalapendeln] Re: Resecentrumet

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 08 Sep 2003 09:38:06 +0000


Hej !


En bro är nog bra, särskilt om man vill korsa spåren helt och hållet. Vill man kunna ta sig från en perrong till en annan är nog en tunnel bästa lösningen. Ni som har varit på Skövde C förstår nog vad jag menar. Man skall högt upp i det blå för att komma över kontaktledningarna, det skall vara regn och vindskyddat och framför allt, det skall på väldigt kort tid på ett effektivt sätt kunna svälja många hundra resenärer som kommer med ett tåg. Då är nog en tunnel den bästa lösningen.
Självklart måste man se till att den inte är cykelvänlig, men att ev går att ta med sig cykeln. Det skall väl finnas fler underfarter för cyklister om jag inte minns helt fel från detaljplanen.


En uppgång, eller nedgång i södra delen är inte fel. Den avlastar själva stationshusområdet lite.

Information skall lämnas via monitorer och tavlor, liknande de som finns på Stockholm C. Att titta vilka tåg som står inne på grundval av vilket spår och vilken skyltning är inte alltid att lita på.

Att man använder de inre spåren för pendeln beror nog på att fjärrtågen kommer att traffikera de yttre. Alttså de sk norrlandstågen och X2000. Pendeln kommer till Uppsala och vänder där.

Fler spår kan nog vara svårt. Redan nu finns begränsningar ut och in från Uppsala. Med dubbelspår hela vägen norrut både mot Gävle och Sala skulle trängslen bli mindre på Uppsala C. Jag minns inte från detaljplanen hur många spår man har ritat in, men det är väl inte färre än i dag. Att sedan Banverket har drabbats av nedskurna anslag kan vi inte skylla kommunen eller Banverket för, det är våra riksdagsledamöter som under de senaste åren har anasvaret för detta.

/ Bengti


From: "Lena Lindström" <lena.lindstrom@xxxxx>
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Resecentrumet
Date: Mon, 08 Sep 2003 10:53:02 +0200

Nya resecentrumet är nödvändigt. MEN pendeln föreslås gå på mittspåret (3
eller 4) efter vad jag hört och för att komma dit ska vi alla upp och ned
i en tunnel under övriga spår. DET tycker inte jag är någon större
förbättring. Pendeln borde gå på spår ett eller fem så att åtminstone
hälften av de tusentals pendlarna får närmast till tåget. Och istället för
en otrevlig gång- OCH cykeltunnel borde en bro ÖVER spåren byggas. Det är
mycket trevligare och och dessutom slipper vi bli påkörda av cyklister. En
bro ger dessutom snabbt en överblick över vilka tåg som står inne vilket
är nog så viktigt för oss stressade pendlare.

Det borde byggas en bro i vilket fall i södra delen av spårområdet. Varför
ska alla ner i en tunnel vid stationsbyggnaden!

Förutom detta tycks Uppsalas planerare inte tänka tanken att
järnvägstrafiken kommer att öka och kräva fler spår i framtiden. Nu bygger
man bostäder på de spårområden som skulle behövas i framtiden.

Där har du lite synpunkter att ta med dig till Uppsala kommun Fredrik.

Lena Lindström********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

_________________________________________________________________ Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: