[uppsalapendeln] Reklamera din resa

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 02 Dec 2003 22:01:38 +0000


Jag har sedan i måndags lagt det till en vana att på SJs webbplats reklamera alla resor med förseningar över 5 minuter (hitintills fyra av fyra möjliga).


Jag resonerar som så att får man in tillräckligt många reklamationer så tillsätter man till slut resurser för att lösa problemen.

På ett företag jag har jobbat på, certifierat enligt ISO 9000, hade vi problem med en maskin. Vi skrev varje dag en avvikelsrapport på felet som gick vidare till underhållsavdelningen. Vi tjatade och tjatade att man måste åtgärda ett par saker som orsakade detta problem, men man ansåg att runt 30 avvikelserapporter per månad inte var så farligt.
Då började vi skriva en avvikelserapport varje gång felet inträffade. detta kunder resultera i runt 500 avvikelserapporter på en månad. Då helt plötsligt fick problemt en annan dignitet hos underhållsavdelningein för då var man tvungen att hos ledningen redovisa vad man gjorde åt det.


Får SJ in tillräckligt många reklamationer på Uppsala-Stocholm måste man snart bli tvingade till att ta tag i saker.... igen.....hoppas jag.

/ Bengt

_________________________________________________________________
Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Reklamera din resa