[uppsalapendeln] Rapport från Riksrevisionsverket om järnvägstrafiken

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 13 Dec 2002 12:06:46 +0100

http://www.rrv.se/publikationer/search.asp?Item=WORD0121.doc&Catalog=RAPPORTER

SVAGT KONSUMENTSKYDD FÖR TÅGRESENÄR - MYNDIGHETERNA SAKNAR KONSUMENTPERSPEKTIV

SAMMANFATTNING

[...]

Granskningen gäller sex myndigheter: Allmänna reklamationsnämnden,
Banverket, Järnvägsinspektionen, Konsumentverket, Rikstrafiken och
Tågtrafikledningen.
För att kunna diskutera statens ansvar och myndigheternas insatser på
järnvägsområdet har vi gjort en kartläggning av de problem som konsumenterna
faktiskt drabbats av i samband med tågresor. De inledande citaten ingår i RRV:s
kartläggning, som bygger på resenärernas egna berättelser, klagomål till
myndigheter, pendlarföreningars erfarenheter, synpunkter från lokala politiker och
artiklar i lokalpressen.


Statens ansvar

Granskningen ligger i linje med RRV:s inriktning på att studera statlig verksamhet
ur ett medborgarperspektiv. Många människor är beroende av fungerande
järnvägstransporter för dagliga resor till och från sitt arbete, för semester- och
fritidsresor och för tjänsteresor. Konsumenterna drabbas dock av återkommande
problem i samband med tågresor, bl.a. förseningar och inställda tåg, samtidigt som
staten vill att fler ska åka tåg.
Efter avregleringen av tågmarknaden svarar numera flera nya operatörer för en
viktig del av trafiken, vilket innebär att tågmarknaden är svårare för konsumenterna
att överblicka. Enligt de konsumentpolitiska målen ska konsumenterna ha en stark
ställning på marknaden.
Staten har betydande inflytande på och stort ansvar för järnvägsmarknaden.
Förutom att ställa upp transport- och konsumentpolitiska mål, svarar staten för en
omfattande reglering av järnvägsområdet. En rad myndigheter har inrättats för
detta. Dessutom äger staten spåren, gemensamma funktioner som trafikledning och
stationer samt den största operatören (SJ).


[...]

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Rapport från Riksrevisionsverket om järnvägstrafiken