[uppsalapendeln] Re: Prövning av ärende hos ARN

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Dec 2003 09:09:49 +0100

såklart!!!! bra om det prövas igen, så att SJ begriper.


/FDmitrij Sharapov wrote:


SJ hänvisar själva till Allmänna Reklamationsnämnden trots att nämnden rekommenderat 
att ersätta resanerer i liknande fall.
Skall vi gå hela vägen och anmäla?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: kundinfo@xxxxx [mailto:kundinfo@xxxxx]
Skickat: den 15 december 2003 15:14
Till: Sharapov, Dmitrij
Ämne: Prövning av ärende hos ARN


Hej
Som vi tidigare meddelat dig kan vi inte ersätta dig eller ditt företag för
de extra kostnader som uppkom för dig den 26 november i form av resa med
buss och Arlanda Express.

Om du önskar att ditt ärende ska prövas av Allmänna Reklamationsnämnden, ber
vi dig kontakta dem.

Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply",
då mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange
ärendenummer 129123. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på
följande länk; http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=129123&sCRC=0x5F2F93A6

Med vänlig hälsning


SJ ABSofie Fjellman

----------------------------------------------------------------------------

2003-12-15 15:06
Dmitrij Sharapov Ersättning enligt ARN
Hej
Vår restidsgaranti, som du hänvisar till, har ännu inte börjat gälla. När
den kommer att träda i kraft kan vi ännu inte svara på.Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply",
då mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange
ärendenummer 129123. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på
följande länk; http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=129123&sCRC=0x5F2F93A6----------------------------------------------------------------------------


2003-12-12 14:30
SJ

Med hänvisning till KV info nedan kräver jag härmed ersättning från SJ

Publicerad: 2003-10-23

Skadeståndsskyldighet vid inställda tåg/SJ

Allmänna reklamationsnämnden har i två fall rekommenderat SJ att betala ersättning för alternativa transporter som resenärer har tvingats anlita på grund av inställda tåg. Det av SJ tillämpade villkoret som begränsar bolagets ersättningsskyldighet till sådana fall där förseningar eller inställande av tåg inträffar under en redan påbörjad resa är enligt nämnden oskäligt.

I det ena fallet skulle resenären åka till Uppsala fram och tillbaka i ett ärende för att sedan åka vidare utomlands. Vid avgångstiden meddelades att tåget var inställt. Resenären tog därför taxi till Uppsala, men reste tillbaka med tåg, och krävde sedan SJ på ersättning för taxiresan och den outnyttjade biljetten. SJ gick dock bara med på att betala biljetten.

Den andra resenären hade köpt en tågbiljett till Arlanda för vidare resa utomlands. Tågresan ställdes in på grund av tågurspårning. För att inte missa flyget fick resenären en bekant att mot ersättning köra honom till Arlanda. Han krävde sedan ersättning av SJ för bilresan, vilket bolaget inte gick med på.

SJ har i båda fallen hänvisat till en bestämmelse i normalvillkoren för järnvägstrafik, enligt vilken merkostnaden för alternativ transport endast ersätts om en pågående resa blir väsentligt försenad och resenären därmed riskerar att inte kunna delta i något för honom väsentligt sammanhang. Av detta följer att ersättning inte betalas ut om en resa som ännu inte påbörjats ställs in.


Villkoret för begränsatEnligt nämnden avviker SJs ansvar enligt villkoren från vad som gäller enligt bland annat konsumenttjänstlagen och paketreselagen, både i fråga om skadeståndsskyldighet och vilka skador som ersätts. Enligt dessa lagar är en näringsidkare som gör sig skyldig till kontraktsbrott genom fel eller dröjsmål skadeståndsskyldig för de merkostnader detta för med sig. Endast om felet eller dröjsmålet beror på hinder utanför hans kontroll och som han inte kunnat undvika följderna av kan han bli befriad från skadeståndsskyldighet.


En tågresa har, menar nämnden, stora likheter med sådana tjänster som regleras i dessa båda lagar varför samma konsumentskyddsaspekter bör gälla även vid tågresor.

SJ har i båda fallen gjort sig skyldig till kontraktsbrott, eftersom de avtalade resorna inte genomförts. Även om de händelser som förorsakade att tågen ställdes in låg utanför SJs kontroll har bolaget enligt nämnden inte kunnat visa att de inte kunnat undvika följderna av dem. Det villkor SJ åberopat är, menar nämnden, oskäligt och bör jämkas så att det även omfattar ännu inte påbörjade resor.

Nämnden rekommenderade i båda fallen SJ att ersätta resenären för de alternativa transporterna.

----------------------------------------------------------------------------

2003-12-08 12:20
SJ

?Det är att sticka ut hakan. Vi vill visa våra kunder att vi menar allvar
med punktligheten. Det finns inget järnvägsföretag i Europa som har så
heltäckande produktgaranti -säger Forsberg?

?Under 2002 kommer vi att införa en resegaranti. Vi vill visa att SJ AB
verkligen anstränger
sig till det yttersta. Kompensation förekommer redan idag, men nu ska vi
förtydliga vårt sätt att arbeta gentemot kunder som drabbats av störningar. Sune Karlsson
Verkställande direktör?


----------------------------------------------------------------------------

2003-12-08 08:28
Dmitrij Sharapov (dmitrij.sharapov@xxxxxxxxxx)
Trågförsening


Tack för ditt mail.


Denna typ av störningar i tågtrafiken som inträffade är svåra att förutse
och därmed planera för. Vår ambition är naturligtvis att i de fall
störningar sker alltid erbjuda alternativ i form av ersättningstrafik. I
detta fall var dock omständigheterna sådana, att ersättningstrafik inte gick
att få fram på ett tillfredställande sätt.

Vi försöker göra det bästa för majoriteten resenärer även om det är jobbigt
för er som drabbats.


SJ AB ansvarar för den del av sträckan som omfattas av biljetten. Vi lämnar ingen tidsgaranti i våra resevillkor, då det kan ske mycket under en tågresa som gör att man blir försenad. Någon ersättning utgår aldrig för förlorad tid eller sådant du missat efter ankomsten.


Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply",
då mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange
ärendenummer 129123. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på
följande länk; http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=129123&sCRC=0x5F2F93A6

Med vänlig hälsning


SJ ABMargaretha Ringman
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: