[uppsalapendeln] Re: Pendlarnätverkets "manifest"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Tobbe <humanet@xxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 22 Apr 2004 15:32:36 +0200

lysande allegori, den ska jag ta med...!


Tobbe wrote:


Hej vänner!

Tyvärr hinner jag inte komma i kväll, pga andra åtaganden, men en
aspekt jag skulle velat lyfta fram är de ojämlika rollerna, som inte
har sin motsvarighet i någon annan affärsrelation.

Om vi pendlare uppförde oss som SJ gör skulle vi:
- Sitta tysta och fullständigt ignorera tågmästarna tills vi kände för
att ge dem information, alternativt visa biljett.
- Ge en biljettvisningsgaranti, max 20 minuter för att visa/betala en
biljett, förutsatt att felet låg hos oss.
- Om vi betalar ut ersättning enligt garantin så kommer SJ aldrig att
få veta hur vi räknar ut det beloppet.
- Betrakta biljettköpet som SJ ser på sitt åtagande, dvs vi betalar
för transporten - men garanterar inte när betalningen kommer fram.
- Betalningar +/- 12 % betraktar vi som "fullt betalt", jfr +/- 5 minuter.
- Betalningen är "ett koncept" som inbegriper så mycket mer än de
faktiska pengarna som byter ägare.
- Om vi är missnöjda med hur SJ beter sig så skickar vi av de
anställda vid nästa perong, och bryr oss inte om hur det går med tåget
eftersom vårt uppdrag inte berörs av hur väl vi sköter oss.

Till politikerna: Så länge SJ's roll är helt skild från andra
tjänsteleverantörer kommer också deras tjänster att vara dyra och
dåliga. Vi subventionerar annan tågtrafik, det vet vi, men ingen
verkar få veta med hur mycket. Det är politikernas sak att ta fram de
uppgifterna och förmedla till allmänheten.


Lycka till i kväll, jag uppskattar verkligen ditt/ert arbete för en
bättre värld.
M v h


/torbjörn sjölund

Sent by Medscape Mail: Free Portable E-mail for Professionals on the Move http://www.medscape.com


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: