[uppsalapendeln] Pendlarnätverkets "manifest"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 22 Apr 2004 09:38:36 +0200

Jag sammanfattade detta, inför mötet ikväll, att dra för politikerna. Är det nåt ni vill ändra eller tillägga?

*


Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm


Huvudkrav
========

*Tågen ska gå i tid!
   -Inställda tåg ska också räknas med!

*Kunderna ska hållas skadelösa så långt möjligt!

*Löjligt och obegripligt med uppdelning TiM/X2000

*Vårt krav på precision är <5 minuter!
*Informationen måste bli mycket bättre!
-I synnerhet vid störningar!
-Idag: ad hoc ombord, beroende på om högtalare fungerar o dyl samt personalberoende
-På stationerna: under all kritik!


*Kundattityden från SJ måste förbättras!
-1700 kr/mån för att bli avkastad från SJ-tåg?
-Kunderna ska hållas skadelösa så långt möjligt!!
-"The customer is always right", eller?
-Intrum Justitia-anmälan för att TiM-automaterna inte är 100% tillförlitliga?
-Stoppa tågen för att icke-betalande resenär vägrar kliva av?
-Låsa dörren till 1:a klass vi överfullt tåg?
-Charmkurser till SJs "fotfolk"?


*Sittplatser till alla betalande!
-Även för Knivstabor!
*Bättre samordning inom TiM!
-UL/Uppsalabuss/SJ/SL m fl!


*Inga prishöjningar förrän trafikens kvalitet är acceptabel!

*Bättre förbindelser kvällar/nätter!


Other related posts: