[uppsalapendeln] Offentligt panelmöte i Uppsala med SJ och Banverket!

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 18 Mar 2004 09:35:36 +0100

Lokal: nånstans nära stationen.

Kom dit och fråga/klaga på SJ/BV om Uppsalapendeln!

Det är (m) som ordnar det, men övriga partier är inbjudna.

/F


-------- Original Message -------- Date: Wed, 17 Mar 2004 20:23:03 +0100 From: ÅSA ÅSTRÖM <astrom5@xxxxxxxxxx> To: <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx> CC: <irja.backstrom@xxxxx>Hejsan!Här kommer bekräftelsen på datumet för panelmötet!22/4 2004 KL 19:00.Nu när jag har pratat med Er bägge, så kommer jag att

börja leta efter en lämplig lokal för denna aktivitet.Jag skall försöka ha en lokal klar i mitten av nästa vecka.Vi kan väl höras av nästa vecka igen!MvhUlf Åström
This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.


E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Offentligt panelmöte i Uppsala med SJ och Banverket!