[uppsalapendeln] Re: Oaviserad prishöjning IGEN!

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 06 Nov 2002 08:36:03 +0100

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_3006421.asp  idag:

SJ tar betalt för avbokning av biljett
På bokningsskärmarna är SJ:s tåg mer fullbokade än någonsin. Men det är 
en chimär. Många vagnar rullar halvtomma eftersom bokade biljetter inte 
utnyttjas.
Nu har SJ ledsnat på att passagerarna inte löser ut bokade biljetter. 
Och också på att många ombokningsbara biljetter kan återlämnas mot full 
betalning. Med hjälp av Ronny Hörstrand, butiksområdeschef på SJ, kan 
SvD reda ut de nya reglerna, biljett för biljett:
Förköpsbiljett. Måste avbokas sju dagar före avgång. Kunden får tillbaka 
hela biljettens pris utom 75 kronor, vilket är den nya 
återbetalningsavgiften.
Helgbiljett. Måste avbokas senast dagen före avgång. Återköps minus nya 
avgiften på 75 kronor.
Sistaminutenbiljett. Kan inte länge bokas utan måste köpas samma dag. 
Återköps inte.
Normalprisbiljett. Kan avbokas fram till tågets avgång. Återköps minus 
nya avgiften på 75 kronor.
Obokad biljett. Giltig en dag utan platsbiljett, dock ej på X2000. Måste 
avbokas senast dagen före avgång. Återköps minus nya avgiften på 75 kronor.

Affärsbiljett. Av- och ombokningsbar även efter avgång. Ingen 
återbetalningsavgift.
SJ förklarar det nya systemet med att man vill ge fler möjligheten att 
resa till ett lägre pris. De nya reglerna gynnar dem som "verkligen vill 
åka".
För billiga biljetter under 75 kronor innebär det att man inte längre 
får tillbaka några pengar. Biljetten kan lika gärna kastas om man inte 
tänker utnyttja den.
- Men återbetalningsavgiften kan aldrig blir högre än biljettens pris. 
Kostar den 40 kronor, blir avgiften 40 kronor.
Du ser ingen risk med det nya systemet?
- Jo, om vi är otydliga så att kunden känner sig besviken när vi tar ut 
avgiften. Då kan det bli diskussioner och badwill för SJ, säger Ronny 
Hörstrand.
Han anser dock att reglerna kommer att minska SJ:s dubbla administrativa 
kostnader för bokning och avbokning.
Samtidigt höjer nu SJ också biljettpriserna på vissa sträckor med mellan 
fyra och femton procent. Exempelvis blir en affärsbiljett på sträckan 
Stockholm-Göteborg 100 kronor dyrare.

Björn Hygstedt

Pamela Davidsson wrote:

>Under fliken Citat på hemsidan 
>http://baragodanyheter.nu/uppsalapendeln/citat.jsp 
>kan man läsa om en resandeundersökning som SJ gjorde 16 september. 
>Och man kan nu konstatera om det förmodade resultatet: "Vilket skulle 
>bevisas"......
>
>/Pamela , som utan att få vettigt svar försökte fråga TIM i förra veckan vad 
>det skulle kosta att resa denna veckan :-(
>
>Citerar Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>:
>
>>visst är det, men SJ verkar ju ha hur mycket som helst att lära när 
>>det gäller dialog med sina kunder...?
>>
>>Om man har rabattkort på SAS får man brev hem i lådan varje månad om 
>>deras produkter, prislistor, osv, och det får man
>>om man bara har bonuskortet, alltså man behöver inte ens ett "klippkort" 
>>(som i o f s också finns)... men så har ju de konkurrenter också....
>>
>>
>>/F
>>
>>
>>sarasundquist.privat wrote:
>>
>>>OK, alltid något, men nog är det väl lite anmärkningsvärt att de inte
>>>informerar lite tydligare, genom sina egna kanaler?
>>>
>>>/Sura 
>>>
>>>
>>>-------------------
>>>
>>>>jodå, det stod i UNT för nån vecka sedan om den där
>>>>
>>>prishöjningen....
>>>
>>>>Minns att SJ då sade att "den drabbar inte pendlarna" eftrersom de 
>>>>(vågade?) höja priset på månadskorten...
>>>>Det kanske är ett tecken på att pendlarnätverket ändå har betydelse
>>>>
>>>och 
>>>
>>>>att de inte gillar dålig publicitet?
>>>>Skälet denna gång "Sj befinner sig i en utsatt situation"...
>>>>
>>>>Hmmmm.....?????
>>>>
>>>>
>>>>Vad kostar Swebus? Är det fortfarande 28 kr/enkelresan med
>>>>
>>>5-klippskort 
>>>
>>>>och 40 kr utan för UA-STHLM?
>>>>
>>>>
>>>>Så här stod det i UNT:
>>>>
>>>>Publiceringsdatum: 021019 Avdelning: Ekonomi Sida: A09
>>>>
>>>>
>>>> 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h0>
>>>
>>>>  SJ höjer priset för enkel biljett
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>    Avgift införs för rabattkort
>>>>
>>>>
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h1> 
>>>
>>>>SJ höjer priset på tågresor mellan Stockholm och Uppsala med 14
>>>>
>>>procent. 
>>>
>>>>Samtidigt sätts ett pris på rabattkorten, som tidigare varit gratis.
>>>>Kommunikationer
>>>>
>>>>Dagens pris på 70 kronor för en enkel, obokad biljett i högtrafik
>>>>
>>>mellan 
>>>
>>>>Stockholm och Uppsala kommer att kosta 80 kronor efter den 5
>>>>
>>>november.
>>>
>>>>Prishöjningen är en del i ett större åtgärdsprogram som träder i
>>>>
>>>kraft 
>>>
>>>>den 5 november. De flesta detaljer har att göra med att det ska bli 
>>>>svårare att strunta i bokade biljetter, genom att en avgift på 75
>>>>
>>>kronor 
>>>
>>>>kommer att tas ut vid bokning. 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h2> 
>>>
>>>>SJ redogör för dessa detaljer på sin hemsida, där de också
>>>>
>>>garanterar 
>>>
>>>>att priset för pendlare med månads- eller rabattkort inte kommer att
>>>>
>>>>påverkas. Vad de inte offentliggjort är att efter 5 november kommer
>>>>
>>>en 
>>>
>>>>avgift för rabattkort (de så kallade TiM-korten) att tas ut.
>>>>
>>>>"Dra åt tumskruvarna"
>>>>
>>>>- När folk slarvar bort sina kort måste man dra åt tumskruvarna för
>>>>
>>>att 
>>>
>>>>de ska skärpa sig, säger en person inom 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h3> 
>>>
>>>>SJ till UNT. Korten kommer i fortsättningen att kosta 30 kronor.
>>>>
>>>>Chefen för Uppsalapendeln Christina Gordon, uttrycker sig lite mer 
>>>>nyanserat.
>>>>
>>>>- Det är inget konstigt med det här. De flesta företag gör redan så
>>>>
>>>här 
>>>
>>>>i dag, eftersom många ser korten som slit och släng.
>>>>
>>>>När det gäller höjningen av biljettpriset på sträckan
>>>>
>>>Stockholm-Uppsala 
>>>
>>>>säger hon att hon förstår att det kan uppfattas som negativt,
>>>>
>>>eftersom 
>>>
>>>>kritiken är hård mot hur 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h4> 
>>>
>>>>SJ sköter trafiken.
>>>>
>>>>- Det här beslutet ar fattat av 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h5> 
>>>
>>>>SJ AB. Vi har försökt hålla emot så mycket vi kan men alla måste dra
>>>>
>>>>sitt strå till stacken eftersom 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h6> 
>>>
>>>>SJbefinner sig i en utsatt situation.
>>>>
>>>>Hon betonar att 
>>>>
>>><http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
>>>etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h7> 
>>>
>>>>SJ inte höjer några priser för dem med månadskort.
>>>>
>>>>- Vi vill att våra trognaste resenärer ska slippa det här.
>>>>
>>>>Men när kommer det en höjning av priset på månadskort?
>>>>
>>>>- Någon sådan finns inte inplanerad alls, säger Christina Gordon.
>>>>
>>>>Förutom sträckan Uppsala-Stockholm höjs priserna på resor mellan i 
>>>>princip alla större städer i landet. Största höjningen, 100 kronor,
>>>>
>>>sker 
>>>
>>>>på sträckan Stockholm-Göteborg.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>/F
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>sarasundquist.privat wrote:
>>>>
>>>>>Jag har ju papperskort, men tydligen har priset höjts i
>>>>>tim-automaterna igen, nån som hört någon förvarning? Sträckan
>>>>>Knivsta-Uppsala har gått upp från 23-39 kr (en 70% höjning!) på
>>>>>
>>>mindre
>>>
>>>>>än 6 mån, helt utan avisering någon av de två
>>>>>
>>>prishöjningstillfällena.
>>>
>>>>>Får vi någon förklaring denna gång, eller är det banverkets fel nu
>>>>>också?
>>>>>
>>>>>/Sara- förbannad igen.
>>>>>
>>>>>
>>>>>********************************
>>>>>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>>>>>
>>>e-postlista.
>>>
>>>>>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
>>>>>
>>>till
>>>
>>>>>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>>>>med ämnet
>>>>>unsubscribe
>>>>>
>>>>>Vid eventuella frågor, kontakta
>>>>>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>>>>********************************
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>********************************
>>>>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>>>>
>>>e-postlista.
>>>
>>>>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
>>>>
>>>till
>>>
>>>>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>>>med ämnet
>>>>unsubscribe
>>>>
>>>>Vid eventuella frågor, kontakta
>>>>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>>>********************************
>>>>
>>>>
>>>
>>>********************************
>>>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>>>
>>e-postlista.
>>
>>>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>>>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>>med ämnet
>>>unsubscribe
>>>
>>>Vid eventuella frågor, kontakta
>>>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>>********************************
>>>
>>
>>
>>
>>********************************
>>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
>>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>>med ämnet
>>unsubscribe
>>
>>Vid eventuella frågor, kontakta
>>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>>********************************
>>
>
>
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: