[uppsalapendeln] Re: Oaviserad prishöjning IGEN!

 • From: sarasundquist.privat <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 05 Nov 2002 16:44:52 +0100

OK, alltid något, men nog är det väl lite anmärkningsvärt att de inte
informerar lite tydligare, genom sina egna kanaler?

/Sura 


-------------------
> jodå, det stod i UNT för nån vecka sedan om den där
prishöjningen....
> 
> Minns att SJ då sade att "den drabbar inte pendlarna" eftrersom de 
> (vågade?) höja priset på månadskorten...
> Det kanske är ett tecken på att pendlarnätverket ändå har betydelse
och 
> att de inte gillar dålig publicitet?
> Skälet denna gång "Sj befinner sig i en utsatt situation"...
> 
> Hmmmm.....?????
> 
> 
> Vad kostar Swebus? Är det fortfarande 28 kr/enkelresan med
5-klippskort 
> och 40 kr utan för UA-STHLM?
> 
> 
> Så här stod det i UNT:
> 
> Publiceringsdatum: 021019 Avdelning: Ekonomi Sida: A09
> 
> 
>  
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h0>
>   SJ höjer priset för enkel biljett
> 
> 
> 
>     Avgift införs för rabattkort
> 
> 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h1> 
> SJ höjer priset på tågresor mellan Stockholm och Uppsala med 14
procent. 
> Samtidigt sätts ett pris på rabattkorten, som tidigare varit gratis.
> Kommunikationer
> 
> Dagens pris på 70 kronor för en enkel, obokad biljett i högtrafik
mellan 
> Stockholm och Uppsala kommer att kosta 80 kronor efter den 5
november.
> 
> Prishöjningen är en del i ett större åtgärdsprogram som träder i
kraft 
> den 5 november. De flesta detaljer har att göra med att det ska bli 
> svårare att strunta i bokade biljetter, genom att en avgift på 75
kronor 
> kommer att tas ut vid bokning. 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h2> 
> SJ redogör för dessa detaljer på sin hemsida, där de också
garanterar 
> att priset för pendlare med månads- eller rabattkort inte kommer att

> påverkas. Vad de inte offentliggjort är att efter 5 november kommer
en 
> avgift för rabattkort (de så kallade TiM-korten) att tas ut.
> 
> "Dra åt tumskruvarna"
> 
> - När folk slarvar bort sina kort måste man dra åt tumskruvarna för
att 
> de ska skärpa sig, säger en person inom 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h3> 
> SJ till UNT. Korten kommer i fortsättningen att kosta 30 kronor.
> 
> Chefen för Uppsalapendeln Christina Gordon, uttrycker sig lite mer 
> nyanserat.
> 
> - Det är inget konstigt med det här. De flesta företag gör redan så
här 
> i dag, eftersom många ser korten som slit och släng.
> 
> När det gäller höjningen av biljettpriset på sträckan
Stockholm-Uppsala 
> säger hon att hon förstår att det kan uppfattas som negativt,
eftersom 
> kritiken är hård mot hur 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h4> 
> SJ sköter trafiken.
> 
> - Det här beslutet ar fattat av 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h5> 
> SJ AB. Vi har försökt hålla emot så mycket vi kan men alla måste dra

> sitt strå till stacken eftersom 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h6> 
> SJbefinner sig i en utsatt situation.
> 
> Hon betonar att 
>
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/n
etahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h7> 
> SJ inte höjer några priser för dem med månadskort.
> 
> - Vi vill att våra trognaste resenärer ska slippa det här.
> 
> Men när kommer det en höjning av priset på månadskort?
> 
> - Någon sådan finns inte inplanerad alls, säger Christina Gordon.
> 
> Förutom sträckan Uppsala-Stockholm höjs priserna på resor mellan i 
> princip alla större städer i landet. Största höjningen, 100 kronor,
sker 
> på sträckan Stockholm-Göteborg.
> 
> 
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> sarasundquist.privat wrote:
> 
> >Jag har ju papperskort, men tydligen har priset höjts i
> >tim-automaterna igen, nån som hört någon förvarning? Sträckan
> >Knivsta-Uppsala har gått upp från 23-39 kr (en 70% höjning!) på
mindre
> >än 6 mån, helt utan avisering någon av de två
prishöjningstillfällena.
> >
> >Får vi någon förklaring denna gång, eller är det banverkets fel nu
> >också?
> >
> >/Sara- förbannad igen.
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: