[uppsalapendeln] Re: Oaviserad prishöjning IGEN!

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 05 Nov 2002 16:42:12 +0100

jodå, det stod i UNT för nån vecka sedan om den där prishöjningen....

Minns att SJ då sade att "den drabbar inte pendlarna" eftrersom de 
(vågade?) höja priset på månadskorten...
Det kanske är ett tecken på att pendlarnätverket ändå har betydelse och 
att de inte gillar dålig publicitet?
Skälet denna gång "Sj befinner sig i en utsatt situation"...

Hmmmm.....?????


Vad kostar Swebus? Är det fortfarande 28 kr/enkelresan med 5-klippskort 
och 40 kr utan för UA-STHLM?


Så här stod det i UNT:

Publiceringsdatum: 021019 Avdelning: Ekonomi Sida: A09


  
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h0>
  SJ höjer priset för enkel biljett    Avgift införs för rabattkort


<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h1>
 
SJ höjer priset på tågresor mellan Stockholm och Uppsala med 14 procent. 
Samtidigt sätts ett pris på rabattkorten, som tidigare varit gratis.
Kommunikationer

Dagens pris på 70 kronor för en enkel, obokad biljett i högtrafik mellan 
Stockholm och Uppsala kommer att kosta 80 kronor efter den 5 november.

Prishöjningen är en del i ett större åtgärdsprogram som träder i kraft 
den 5 november. De flesta detaljer har att göra med att det ska bli 
svårare att strunta i bokade biljetter, genom att en avgift på 75 kronor 
kommer att tas ut vid bokning. 
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h2>
 
SJ redogör för dessa detaljer på sin hemsida, där de också garanterar 
att priset för pendlare med månads- eller rabattkort inte kommer att 
påverkas. Vad de inte offentliggjort är att efter 5 november kommer en 
avgift för rabattkort (de så kallade TiM-korten) att tas ut.

"Dra åt tumskruvarna"

- När folk slarvar bort sina kort måste man dra åt tumskruvarna för att 
de ska skärpa sig, säger en person inom 
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h3>
 
SJ till UNT. Korten kommer i fortsättningen att kosta 30 kronor.

Chefen för Uppsalapendeln Christina Gordon, uttrycker sig lite mer 
nyanserat.

- Det är inget konstigt med det här. De flesta företag gör redan så här 
i dag, eftersom många ser korten som slit och släng.

När det gäller höjningen av biljettpriset på sträckan Stockholm-Uppsala 
säger hon att hon förstår att det kan uppfattas som negativt, eftersom 
kritiken är hård mot hur 
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h4>
 
SJ sköter trafiken.

- Det här beslutet ar fattat av 
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h5>
 
SJ AB. Vi har försökt hålla emot så mycket vi kan men alla måste dra 
sitt strå till stacken eftersom 
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h6>
 
SJbefinner sig i en utsatt situation.

Hon betonar att 
<http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&op1=vid&d=untw&u=/netahtml/untt1.html&f=G&s2=&l=50&r=9&p=1=&s1=SJ#h7>
 
SJ inte höjer några priser för dem med månadskort.

- Vi vill att våra trognaste resenärer ska slippa det här.

Men när kommer det en höjning av priset på månadskort?

- Någon sådan finns inte inplanerad alls, säger Christina Gordon.

Förutom sträckan Uppsala-Stockholm höjs priserna på resor mellan i 
princip alla större städer i landet. Största höjningen, 100 kronor, sker 
på sträckan Stockholm-Göteborg./F


 

sarasundquist.privat wrote:

>Jag har ju papperskort, men tydligen har priset höjts i
>tim-automaterna igen, nån som hört någon förvarning? Sträckan
>Knivsta-Uppsala har gått upp från 23-39 kr (en 70% höjning!) på mindre
>än 6 mån, helt utan avisering någon av de två prishöjningstillfällena.
>
>Får vi någon förklaring denna gång, eller är det banverkets fel nu
>också?
>
>/Sara- förbannad igen.
>
>
>********************************
>Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
>Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>med ämnet
>unsubscribe
>
>Vid eventuella frågor, kontakta
>uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>********************************
>
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: