[uppsalapendeln] Ny restidsgaranti kostar SJ 30 miljoner (DN 2004-01-08)

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 01 Feb 2004 11:24:59 +0100

Publicerad 8 januari 2004 09:18

Ny restidsgaranti kostar SJ 30 miljoner

Nu är det dags för alla som hamnat på försenade tåg att få kompensation. Den 15:e januari inför SJ en restidsgaranti. Om ett tåg är tillräckligt försenat får resenären en värdecheck till en ny biljett.

Enligt en uppskattning från SJ kommer garantin att kosta ungefär 30 miljoner kronor om året.

-Det är en grov bedömning av vad det kommer att kosta med utgångspunkt från den punktlighetsstatistik som vi har, säger SJ:s vd Jan Forsberg.

TT: Varför har inte en sådan garanti funnits tidigare?

-För det första är det inte så vanligt i branschen med den här typen av garantier. När jag började vid SJ kände jag att vi inte var mogna att införa en garanti. Nu har vi ett rimligt grepp om den totala verksamheten, säger Jan Forsberg som haft vd-posten sedan april 2002.

Från den 15 januari gäller att den som har blivit försenad på tåget ska vända sig till SJ efter resan. Värdecheckarna kommer att skickas hem till brevlådan.

Resenärerna delas in i tre kategorier:

de som har en restid som understiger 60 minuter. Garantin träder i kraft om dessa drabbas av en försening på minst 20 minuter.

de som har en restid på mellan en och två timmar. Resenärerna måste få en försening på minst 40 minuter innan garantin gäller.

de som har en restid som är längre än två timmar. De resenärerna måste bli minst en timme försenade innan garantin träder i kraft.

Resenärer som har periodkort får tillgodoräkna sig en del av biljettavgiften som motsvarar vad den försenade resan kostat.

Egentligen skulle restidsgarantin redan ha införts den 1 december i fjol.

Men då drog SJ in den med hänvisning till Svenska Lokförarföreningens strejk och arbetsgivarparten Almegas lockout.

På grund av strejken och lockouten drog SJ också tillbaka en kampanj under december där 1000 biljetter skulle säljas om dagen för hundra kronor styck.

Erbjudandet kommer igen under det här året, men det är inte bestämt när.

SJ ska också se över sina biljettpriser och system för årskort.

-Vad vi kommer att göra där återkommer vi till så småningom, säger Jan Forsberg.

DN-TT


This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.


E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ny restidsgaranti kostar SJ 30 miljoner (DN 2004-01-08)