[uppsalapendeln] Ny informationsordning

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 07 Dec 2004 12:24:45 +0100

Sedan 1/12 har SJ själva ansvaret för utrop, stationsinformation m m om sin avgångar. Tidigare skötte banverket detta (och vi kritiserade dem ofta hårt för
det). Har ni några erfarenheter av den nya ordningen? Själv har jag knappt märkt någonting.Other related posts: