[uppsalapendeln] Re: Ny Teknik 040329: 12 sekunder är inte bra nog

 • From: "Fredrick Beste (AL/EAB)" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: Anders Gustafson <epursimuove@xxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 31 Mar 2004 14:29:25 +0200

dessutom: det japanska järnvägsnätet består av en drös olika aktörer, som alla 
kör på samma infrastruktur, och ändå
fungerar det. Ner till minsta landsortslinje.

/FAnders Gustafson wrote:
> 
> En intressant iakttagelse är att rälskörarna i Japan mäter tiden i sekunder,
> medan deras kollegor här i Sverige mäter tiden i minuter. Om SJ, mot förmodan,
> skulle komma ner i en genomsnittlig försening av en minut skulle folket på SJ
> jubla. Om Central Japan Railways skulle ha en genomsnittlig försening på en
> minut (dvs 60 sekunder) skulle företagsledningen undra vad de gjort, för att 
> det
> skulle bli så fel...
> 
> /Anders
> 
> -----Original Message-----
> From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
> [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Fredrick Beste
> (AL/EAB)
> Sent: den 31 mars 2004 12:51
> To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [uppsalapendeln] Ny Teknik 040329: 12 sekunder är inte bra nog
> 
> Publicerad 040329, 13:03, senast uppdaterad 040329, 15:47
> 
> 12 sekunders försening inte bra nog
> 
> Japanska snabbtåget Shinkansen nådde slutstationen 12 sekunder för sent i 
> snitt
> förra året. I Sverige klarar bara tre av fyra X2000 att nå slutmålet mindre än
> fem
> minuter för sent.
> 
> Det japanska järnvägsbolaget Central Japan Railways
> meddelade i förra veckan stolt att snabbtåget Shinkansen i
> genomsnitt var försenat 12 sekunder på sina resor mellan
> destinationsorterna under 2003. Därmed förbättrades rekordet
> mot året innan, då medelförseningen var 18 sekunder.
> Men på traditionellt japanskt vis försäkrade bolaget att man
> tänker anstränga sig för att reducera förseningarna till noll.
> 
> I Sverige visar ny statistik från Banverket att 73 procent av
> snabbtågen hos de olika operatörerna lyckades komma fram till
> slutstationen mindre än fem minuter försenade. Inom många
> västerländska järnvägsbolag anses en försening på upp till fem
> minuter vara ett acceptabelt värde
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************

-- 
       Fredrick Beste, M.Sc.
Ericsson Utvecklings AB, Core Network Development
     Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: