[uppsalapendeln] Re: Ny Teknik 040329: 12 sekunder är inte bra nog

  • From: "Anders Gustafson" <epursimuove@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 31 Mar 2004 14:18:50 +0200

En intressant iakttagelse är att rälskörarna i Japan mäter tiden i sekunder,
medan deras kollegor här i Sverige mäter tiden i minuter. Om SJ, mot förmodan,
skulle komma ner i en genomsnittlig försening av en minut skulle folket på SJ
jubla. Om Central Japan Railways skulle ha en genomsnittlig försening på en
minut (dvs 60 sekunder) skulle företagsledningen undra vad de gjort, för att det
skulle bli så fel...


/Anders


-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Fredrick Beste
(AL/EAB)
Sent: den 31 mars 2004 12:51
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Ny Teknik 040329: 12 sekunder är inte bra nog

Publicerad 040329, 13:03, senast uppdaterad 040329, 15:47  
 
12 sekunders försening inte bra nog 

Japanska snabbtåget Shinkansen nådde slutstationen 12 sekunder för sent i snitt
förra året. I Sverige klarar bara tre av fyra X2000 att nå slutmålet mindre än
fem
minuter för sent. 

Det japanska järnvägsbolaget Central Japan Railways
meddelade i förra veckan stolt att snabbtåget Shinkansen i
genomsnitt var försenat 12 sekunder på sina resor mellan
destinationsorterna under 2003. Därmed förbättrades rekordet
mot året innan, då medelförseningen var 18 sekunder. 
Men på traditionellt japanskt vis försäkrade bolaget att man
tänker anstränga sig för att reducera förseningarna till noll. 

I Sverige visar ny statistik från Banverket att 73 procent av
snabbtågen hos de olika operatörerna lyckades komma fram till
slutstationen mindre än fem minuter försenade. Inom många
västerländska järnvägsbolag anses en försening på upp till fem
minuter vara ett acceptabelt värde


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: