[uppsalapendeln] Numrering av spår...?

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 12 Feb 2003 08:40:17 +0100

Några frågor mer av kuriosakaraktär, men kan nån förklara:

:var för finns det ett spår 0 (noll) i Uppsala? Finns den egendomliga numreringen någon annanstans?

Varför är spår 8 och 10 i stockholm de facto samma spår? Och var är spår 9 ?

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: