[uppsalapendeln] Re: Nu måste pendlarnätverket agera!!

  • From: "sarasundquist.privat" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Sep 2003 12:56:28 +0200

Och tyvärr är det nog så att Sj kommer att få sitt statliga bidrag och
då kommer de ju ännu mindre att känna att de är i behov av oss kunder
för sin överlevnad...

/Sara********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: