[uppsalapendeln] Något för sträckan Uppsala-Sthlm ?

 • From: "Håkan Rehn" <hakan.rehn@xxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 06 Feb 2004 12:36:08 +0100


TÅGFÖRSENING KAN BLIR DYR FÖR BANVERKET ELLER SJ
LULEÅ (TT)
 Ett enda försenat X 2000-tåg på sträckan mellan Stockholm och Göteborg kan 
kosta antingen Banverket eller SJ över 100 000 kronor.
 För att öka punktligheten prövar de båda ett system där de bötfäller varandra 
för förseningar.

 En kraftigare försening, över 45 minuter, kostar tusen kronor per minut för 
den part som orsakar den, förutom en fast avgift på 50 000 kronor.
 Förseningar mellan 5 och 45 minuter kostar hundra kronor per minut och 
därtill en fast avgift på tusen kronor, skriver Banverkets personaltidning 
Rallaren.
 - Försöket har nyss startat, och vi har inte hunnit göra någon utvärdering av 
hur det har slagit ännu, säger Hans Stenbacka, Banverkets marknadsavdelning 
till TT.
 - Men helst av allt vill vi inte tjäna en krona på det här. Syftet är ju inte 
att byta pengar med varandra, utan att förbättra punktligheten.
 Försöket med förseningsavgifter inleddes den 14 december och ska pågå till 
mitten av juni.
 - Vi har valt Västra stambanan för försöket eftersom det är en vital sträcka 
för järnvägstrafiken i Sverige, säger Hans Stenbacka.

 Nedfallna träd
 Stormen strax före jul med träd som blåste ner på kontaktledningar orsakade 
många förseningstimmar som Banverket får betala för.
 Det får betala för alla förseningar som har med den så kallade 
infrastrukturen att göra, till exempel fel på spår, signaler och 
kontaktledningar.
 Att SJ också får betala böter i systemet har att göra med att fel på 
företagets tåg kan ställa till problem för andra operatörer.
 Ett X 000-tåg som blir stående på en sträcka kan exempelvis leda till att 
Green Cargos godståg inte kan hålla tidtabellen.
 Som mest kan Banverket och SJ tvingas betala fyra miljoner var i 
förseningsböter under försöksperioden, enligt det avtal som träffats av 
parterna.

 Stimulerande
 Avtalet upplevs som stimulerande inom Banverket.
 - Det känns roligt, och det ska bli intressant att se vad det ger för 
resultat, säger Hans Stenbacka.
 Om försöket med böter slår väl ut kan det eventuellt prövas på andra 
bansträckor i framtiden. Per Vallgårda/TT 

040206-1159********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Något för sträckan Uppsala-Sthlm ?