[uppsalapendeln] Re: Mötesanteckningar --kommentar

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Dec 2002 00:09:23 +0100

Tack, Fredrick Beste, för minnesanteckningarna och övrig information.
Det här med låsta vagnar besvarades illa av CG. Den kommentar jag fick igår
07.40 av konduktören var "men det går ju bra att gå in genom en annan vagn".
Samma sak i morse, 07.40, vagnen låst tio minuter före påstigning.
Fortfarande låst vid avstigning. Det är vanligen de gamla vagnarna som har
låsta dörrar, men ska man vidare från Kungsbron, så vill åtminstone jag
sitta långt bak i tåget.Vem svarar för utrymning om något händer i en sådan
låst vagn?? Eller åker man på egen risk?
Bäst att läsa i järnvägslagen, m.a.o.

 Vad gäller antal inkommande brev, så tycker jag att det går bra med listan
här. Har försökt ansluta mig till Yahoo, men gav upp efter tre försök.
Föredrar alltså listan här.

Irma Ridbäck

 
> Från: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson Utvecklings AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Tue, 10 Dec 2002 12:01:31 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Mötesanteckningar från gårdagens mö te med C Gordon.
> 
.........bl.a. .............
> · Dörrarna går allt oftare inte att öppna. Konduktörer m fl måste
> springa runt och öppna dem utifrån vid ankomst. Eller så har det
> "manuella" låset inte låsts upp av tågpersonalen alls. Detta blir
> vanligare och vanligare.
> SVAR: Vagnparken byggs om så att dörrarna ej går att öppna inifrån innan
> tåget börjar rulla, detta görs för att resande ej ska kliva av tåg i
> rörelse, vilket är förbjudet,o farligt, detta är ännu inte gjort på alla
> vagnar, så det finns ännu personal som är ovan vid det nya
> dörrstängningsförfarandet.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: Mötesanteckningar --kommentar