[uppsalapendeln] Mötesanteckningar från gårdagens möte med C Gordon.

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Dec 2002 12:01:31 +0100

Uppmaning till Pendlarnätverket: kom med kommentarer på svaren, så går vi vidare med de frågor ni tycker är olösta!

/F


*
Mötesanteckningar från möte 021209 16.30-18.15.
Plats: SJ ABs kontor, Vasagatan 7, Stockholm
Närvarande:
Fredrick Beste (Pendlarnätveket)
Christina Gordon (SJ).
{CG= Chrisitna Gordon.}


Punktlighet, tidtabeller, avgångar&


· Tåghaverier som stör andra tåg - måste det vara så? (morgontåget 29/11 t ex!) Dirigera om för att minimera skadeverkningarna? Finns beredskap över huvudtaget för sånt här? Verkar ju ta flera timmar att få hem tågen?
SVAR: Ingen extrapersonal, beredskap finns för hela SJ endast. Ingen maxtid finns för att ta hem tågen. Passagerarna får ej beträda banvallen pga säkerhetsskäl. Info OK ombord? 115 minuter sent& tågledning missbedömde hur länge tåget skulle stå. Hade man vetat hur lång tid tåget skulle stå, hade man gjort annorlunda. De få passagerarna hade lätt kunnat bussats, men man trodde det var många fler ombord.


· Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i Stockholm) är nästan ALLTID försenade!!!
SVAR: Sätta avgången till x.50? SJ undersöker. Det ger snävare vändningstid i Uppsala.Tidtabellsremiss kommer i mars. Inga tidtabelländringar förrän nuvarande tabell "går ut".


· Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls nu.
SVAR: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt- då har folk missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta..


· Varför stanna 2-3 minuter alldeles nära perrongerna på destinationen? Ibland blir tågen försenade bara därför. Perrongerna är ju ändå oftast tomma! Stoppsignaler? Men varför?
SVAR: När det gäller Uppsala så är inte bangården anpassad för den trafik som är idag, Bangården är sedan 30-talet,om tåg är på väg söderut ,mot Stockholm så låses vissa växlar i anslutning till den tågvägen.(korsande tågväg) Stockholm ,även där råkar vi ut för korsande tågväg, bland annat har Arlanda Express företräde.


· Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan 23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela natten, en gång i timmen!
SVAR: Det går bussar fram till kl. 02.00. Mellan kl. 2 och 5 är underlaget för litet. Kommunen vill att detta skall ske. idag ingen ekonomisk möjlighet att göra detta.


· Frågan om att inställa kontra att köra kraftigt försenade tåg: ingen entydig opinion finns i nätverket. Man resonerar ungefär: om ett tåg i högtrafik drabbas av fel så att det ändå inte kommer att gå i tid, är det kanske bättre att TIDIGT ställa in tåget och hänvisa till andra avgångar. Dock måste man beakta Knivsta/Märsta så att de inte plötsligt blir utan tåg i 30 min eller mer. Varför stannar inte fler fjärrtåg och plockar upp i Knivsta/Märsta, speciellt vid sådana tillfällen? Däremot om det är vid lågtrafik, som sent på kvällarna, bör tågavgången ovillkorligen köras, eftersom att hänvisa till nästa avgång kanske fördröjer upp till en timme, vilket är oacceptabelt.
SVAR: Division Svealand/pendling/TiM/SJ satsar på att informera radion om inställda tåg. Så är det beställt men efterföljs ej alltid. Dock ej X2000.


· Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.
SVAR: Beror mycket på Arlanda.


· Tåg som vänder och plötsligt ej går hela sträckan - ny trend?
SVAR: Många av .40-tågen vänder i Knivsta när de är försenade och inte kommer att hinna tillbaka till Eskilstuna. CG KOLLAR UPP DETTA. Borde inte skyltas upp att tågen går till Uppsala om de tänker vända i Knivsta.


· Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är förseningar verkligen nödvändiga?
SVAR: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång mellan Gävle-UA har skrivits SJ-banverket. Detta kommer småningom att utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns, regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter jul om GÄVL-UA-avtalet. CG ÅTERKOMMER OM DETTA DÅ.Information, kommunikation&


· Det är lite bättre info ombord på tågen nu (men inte alltid) med fortfarande ingen förbättring på perronger och stationer. Ny beräknad avgångstid resp. Ny beräknad ankomsttid är så usla att man inte vet om man ska skratta eller gråta. Men fortsätt med information via högtalarna på tågen, det är generellt uppskattat. Även om vissa klagar på att de inte får sova. DOCK: I vissa vagnar hörs inte utropen från tågpersonalen - fel på utrustning, kanske?
SVAR: Numera gås tågen igenom (efter "Myrbacka-incidenten") för att man förvissar sig om att utropen fungerar. Detta är även en viktig säkerhetsfråga.


· Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik, villkor, o.s.v. ?
SVAR: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.


· Varför informerar man inte om vilken sida avstigningen skall ske?
SVAR: KOLLAS UPP.

· Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var tågen befinner sig, i realtid.
SVAR: Systemet TEFÖR finns, men är väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP.


· SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
SVAR: CG ÅTERKOMMER I JANUARI OM DETTA.

· Varför ropas tåg som går i tid ut alls? För synskadade? Men varför prioriteras inte utrop om trafikavvikelser över de som ändå står på monitorer och tavlorna?
SVAR: Många upplever spårtavlor som svårlästa. SJ reder ut detta med Banverket. FÖLJS UPP.


· Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta, varför?
SVAR: Problem finns. Ansvarig i Hagalund. Svealandsbanetågen t ex. Ingår i kvalitetsprogrammet.
DUBBELCHECKAS av CG. Önskemål från SJ till Pendlarnätverket: Håll utkik efter försenade och felskyltade tåg. Rapportera in, gärna med tågnummer och allt, så blir det lättare att "gå till roten" om sånt här.


Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&

· varför tidningarna Kupé och TUFF? Vem betalar?
SVAR: Kupé är självfinansierad. TUFF betalas av TiM.

· I senaste Kupé säger SJ:s VD att hans visioner är bl.a. att man ska kunna se på film, spela spel, dricka öl, lyssna på livemusik, högläsning av författare, osv. - är det sånt som prioriteras nu, framför att få tågen att gå enligt tidtabell?
SVAR: Vision är en sak. Baskvalitet skall uppnås först - hela och rena tåg i tid.


· R A Motor - stämning ger SJ badwill. Löjligt att driva en sån sak.
SVAR: Vi uppmärksammade att RA Motor satte upp sina affischer inne på stationen över våra egna detta var det som låg till grund för att vi hörde av oss till vår marknadsavdelning i stockholm.
.
· Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något om detta? Resegaranti!?
SVAR: Det senaste är att 15 december kommer en broschyr om vad som gäller. Samma normalvillkor gäller. Broschyren har ej funnits förut. Har förhandlats fram med KO. FÖLJS UPP.


· Varför begränsat antal resor när man har månadskort? Antingen köper man 48 resor och borde få åka upp alla dem, eller så har man ett periodkort och obegränsat antal resor i perioden, inte de två villkoren kombinerade till sämsta tänkbara kombination!
SVAR: Opersonliga är reglerat. Personliga kortet oreglerat.


· Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
SVAR: Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett. Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra undantag.


· Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man inte fick det!
SVAR: CG ÅTERKOMMER OM DETTA.


· Vad gäller för ersättning vid:
· försenade tåg?
SVAR: Normalvillkoren, finns i tågtider
· inställda tåg?
SVAR: Normalvillkoren,finns i tågtider
· Fulla tåg? (inga sittplatser)
SVAR: Alternativet är obligatorisk sittplatsbiljett, vem vill hämta sådan varje resa,vi har ingen sittplatsgaranti


Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&

· Dörrarna går allt oftare inte att öppna. Konduktörer m fl måste springa runt och öppna dem utifrån vid ankomst. Eller så har det "manuella" låset inte låsts upp av tågpersonalen alls. Detta blir vanligare och vanligare.
SVAR: Vagnparken byggs om så att dörrarna ej går att öppna inifrån innan tåget börjar rulla, detta görs för att resande ej ska kliva av tåg i rörelse, vilket är förbjudet,o farligt, detta är ännu inte gjort på alla vagnar, så det finns ännu personal som är ovan vid det nya dörrstängningsförfarandet.


· Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten av tåget är överfullt! Varför?
SVAR: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.


· Vad säger säkerhetsbestämmelserna om överfulla tåg med låsta dörrar? Räddningsverket?
SVAR: Järnvägslagen! SJ anser sig följa alla sådana bestämmelser som finns.


Övrigt

· Vissa personer i Nätverket undersöker med Swebus om att få till stånd bussförbindelser UA-Märsta via Knivsta. Positiv respons så här långt.
SVAR: Positivt även från SJ med konkurrens.


· SJ:s ekonomiska kris - blir det ännu värre nu på Uppsalapendeln?
SVAR: SJ har aviserat neddragningar, men ej i Peaktime, (utan på helger, osv.)


Kommer problemen med Regina-tågen att bli huvudvärk för Uppsalapendlarna nu? Vad görs för att undvika det? Innebär dessa tåg färre sittplatser?
SVAR: Reginatågen: i januari kommer nya Reginatåg med en extra mellanvagn. 3+2. Men R-tågen kan bara gå i vissa lägen - loktågen (de vanliga blåa) kommer att finnas kvar. Regina främst på off-peak.-tid (09.40 osv), kommer ej att gå i tunga pendlaravgångar.


· TiM-automaterna: krånglar ofta, kan inte kontakta servern eller bara bootar om. Folk ser när man slår in sin kod.
SVAR: Vad gäller när man slår sin kod,gör som polisen visat,täck över med handen, TIM automaten kontaktar sin server, ca 10-15 sek, per timma för att se att allt är ok.om det är ett bankort så kollas det av att det finns pengar på kortet.


· När kommer väntrum i Märsta? Glaskurerna värmer inte.
SVAR: Pressbyrån flyttar in i stationen i januari???, väntrummet öppnas, ny monitor. Återkommer om exakt datum.


· Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
SVAR: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.

· Vad händer nästa år? Reginatåg? Dubbeldäckarna?
SVAR: Fördel dubbeldäckarna (kommer 2004): multiplas. Lättare att bygga om/rangera om /vända på bangårdarna.


Annat (från SJ):
Jobbigt för personalen när folk kommer springande nåt tågen rullar. Försenar tågen, personskaderisker.


*

Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm 2002-12-09/10.

Sammanställt av Fredrick Beste
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: