[uppsalapendeln] Re: Mötesanteckningar från gårdagens mö te med C Gordon.

  • From: sarasundquist.privat <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Dec 2002 13:59:46 +0100

Jag håller med, inte översvämmar man så av breven...
Bra möte verkar det som! Men jag saknar en del utförligare
förklaringar:

Att massa tåg går förbi Alanda tex, det är ju förklaringen på varför
inte tågen stannar i Märsta, men det fattar man ju. Frågan är ju
varför alla tåg stannar på Arlanda, väldigt få passagerare utnyttjar
ju den stationen.

Det stod inte ett smack på någon av hemsidorna vid för-förra
prishöjningen. På förra stor det nya priser på TIM-sidan, men ingen
extra info om att det var en höjning. Man kollar ju inte priserna så
där väldigt regelbundet... De gör ju stor reklam om prissänkningar, då
borde det ju gå att affischera dito om höjningar? 
Inget utförligt svar alls tyckte jag att vi fick om rabattsystemet,
det är ju lika dåligt även om vi nu fick veta att det är för att det
är personliga kort.

Annars tycker jag att det är bra att de låser dörrarna, jag kommer att
göra nått drastiskt nästa gång jag ser nån hoppa på eller av i farten.
Om de slinter så tas ju hela tåget ur trafik. Idioter som tror att de
är Tarzan och som inte kan planera.

Vad var föresten Myrbackaincidenten?

Undrar/gnäller

Sara S


-------------------
> Uppmaning till Pendlarnätverket: kom med kommentarer på svaren, så
går 
> vi vidare med de frågor ni tycker är olösta!
> 
> /F
> 
> 
> *
> 
> 
> 
> Mötesanteckningar från möte 021209 16.30-18.15.
> Plats: SJ ABs kontor, Vasagatan 7, Stockholm
> Närvarande:
> Fredrick Beste (Pendlarnätveket)
> Christina Gordon (SJ).
> {CG= Chrisitna Gordon.}
> 
> 
> Punktlighet, tidtabeller, avgångar&
> 
> · Tåghaverier som stör andra tåg - måste det vara så? (morgontåget
29/11 
> t ex!) Dirigera om för att minimera skadeverkningarna? Finns
beredskap 
> över huvudtaget för sånt här? Verkar ju ta flera timmar att få hem
tågen?
> SVAR: Ingen extrapersonal, beredskap finns för hela SJ endast. Ingen

> maxtid finns för att ta hem tågen. Passagerarna får ej beträda
banvallen 
> pga säkerhetsskäl. Info OK ombord? 115 minuter sent& tågledning 
> missbedömde hur länge tåget skulle stå. Hade man vetat hur lång tid 
> tåget skulle stå, hade man gjort annorlunda. De få passagerarna hade

> lätt kunnat bussats, men man trodde det var många fler ombord.
> 
> · Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18
i 
> Stockholm) är nästan ALLTID försenade!!!
> SVAR: Sätta avgången till x.50? SJ undersöker. Det ger snävare 
> vändningstid i Uppsala.Tidtabellsremiss kommer i mars. Inga 
> tidtabelländringar förrän nuvarande tabell "går ut".
> 
> · Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart
skyltas 
> upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för
tåg 
> söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är 
> tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står
på 
> spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte
alls 
> nu.
> SVAR: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt- då har
folk 
> missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta..
> 
> · Varför stanna 2-3 minuter alldeles nära perrongerna på
destinationen? 
> Ibland blir tågen försenade bara därför. Perrongerna är ju ändå
oftast 
> tomma! Stoppsignaler? Men varför?
> SVAR: När det gäller Uppsala så är inte bangården anpassad för den 
> trafik som är idag, Bangården är sedan 30-talet,om tåg är på väg
söderut 
> ,mot Stockholm så låses vissa växlar i anslutning till den 
> tågvägen.(korsande tågväg) Stockholm ,även där råkar vi ut för
korsande 
> tågväg, bland annat har Arlanda Express företräde.
> 
> · Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan

> 23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog
inte 
> åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela 
> natten, en gång i timmen!
> SVAR: Det går bussar fram till kl. 02.00. Mellan kl. 2 och 5 är 
> underlaget för litet. Kommunen vill att detta skall ske. idag ingen 
> ekonomisk möjlighet att göra detta.
> 
> · Frågan om att inställa kontra att köra kraftigt försenade tåg:
ingen 
> entydig opinion finns i nätverket. Man resonerar ungefär: om ett tåg
i 
> högtrafik drabbas av fel så att det ändå inte kommer att gå i tid,
är 
> det kanske bättre att TIDIGT ställa in tåget och hänvisa till andra 
> avgångar. Dock måste man beakta Knivsta/Märsta så att de inte
plötsligt 
> blir utan tåg i 30 min eller mer. Varför stannar inte fler fjärrtåg
och 
> plockar upp i Knivsta/Märsta, speciellt vid sådana tillfällen?
Däremot 
> om det är vid lågtrafik, som sent på kvällarna, bör tågavgången 
> ovillkorligen köras, eftersom att hänvisa till nästa avgång kanske 
> fördröjer upp till en timme, vilket är oacceptabelt.
> SVAR: Division Svealand/pendling/TiM/SJ satsar på att informera
radion 
> om inställda tåg. Så är det beställt men efterföljs ej alltid. Dock
ej 
> X2000.
> 
> · Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej
acceptabelt. 
> Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.
> SVAR: Beror mycket på Arlanda.
> 
> · Tåg som vänder och plötsligt ej går hela sträckan - ny trend?
> SVAR: Många av .40-tågen vänder i Knivsta när de är försenade och
inte 
> kommer att hinna tillbaka till Eskilstuna. CG KOLLAR UPP DETTA.
Borde 
> inte skyltas upp att tågen går till Uppsala om de tänker vända i
Knivsta.
> 
> · Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid?
Är 
> förseningar verkligen nödvändiga?
> SVAR: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång

> mellan Gävle-UA har skrivits SJ-banverket. Detta kommer småningom
att 
> utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten
finns, 
> regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport
efter 
> jul om GÄVL-UA-avtalet. CG ÅTERKOMMER OM DETTA DÅ.
> 
> 
> Information, kommunikation&
> 
> · Det är lite bättre info ombord på tågen nu (men inte alltid) med 
> fortfarande ingen förbättring på perronger och stationer. Ny
beräknad 
> avgångstid resp. Ny beräknad ankomsttid är så usla att man inte
vet 
> om man ska skratta eller gråta. Men fortsätt med information via 
> högtalarna på tågen, det är generellt uppskattat. Även om vissa
klagar 
> på att de inte får sova. DOCK: I vissa vagnar hörs inte utropen från

> tågpersonalen - fel på utrustning, kanske?
> SVAR: Numera gås tågen igenom (efter "Myrbacka-incidenten") för att
man 
> förvissar sig om att utropen fungerar. Detta är även en viktig 
> säkerhetsfråga.
> 
> · Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik, 
> villkor, o.s.v. ?
> SVAR: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga
officiella 
> prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.
> 
> · Varför informerar man inte om vilken sida avstigningen skall ske?
> SVAR: KOLLAS UPP.
> 
> · Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station
och 
> webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se
var 
> tågen befinner sig, i realtid.
> SVAR: Systemet TEFÖR finns, men är väldigt produktionsinriktat.
Jobbar 
> mest mot trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl.
CG 
> KOLLAR UPP.
> 
> · SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
> SVAR: CG ÅTERKOMMER I JANUARI OM DETTA.
> 
> · Varför ropas tåg som går i tid ut alls? För synskadade? Men varför

> prioriteras inte utrop om trafikavvikelser över de som ändå står på 
> monitorer och tavlorna?
> SVAR: Många upplever spårtavlor som svårlästa. SJ reder ut detta med

> Banverket. FÖLJS UPP.
> 
> · Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej
uppsatta, 
> varför?
> SVAR: Problem finns. Ansvarig i Hagalund. Svealandsbanetågen t ex.
Ingår 
> i kvalitetsprogrammet.
> DUBBELCHECKAS av CG. Önskemål från SJ till Pendlarnätverket: Håll
utkik 
> efter försenade och felskyltade tåg. Rapportera in, gärna med
tågnummer 
> och allt, så blir det lättare att "gå till roten" om sånt här.
> 
> Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&
> 
> · varför tidningarna Kupé och TUFF? Vem betalar?
> SVAR: Kupé är självfinansierad. TUFF betalas av TiM.
> 
> · I senaste Kupé säger SJ:s VD att hans visioner är bl.a. att man
ska 
> kunna se på film, spela spel, dricka öl, lyssna på livemusik,
högläsning 
> av författare, osv. - är det sånt som prioriteras nu, framför att få

> tågen att gå enligt tidtabell?
> SVAR: Vision är en sak. Baskvalitet skall uppnås först - hela och
rena 
> tåg i tid.
> 
> · R A Motor - stämning ger SJ badwill. Löjligt att driva en sån sak.
> SVAR: Vi uppmärksammade att RA Motor satte upp sina affischer inne
på 
> stationen över våra egna detta var det som låg till grund för att vi

> hörde av oss till vår marknadsavdelning i stockholm.
> .
> · Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något
om 
> detta? Resegaranti!?
> SVAR: Det senaste är att 15 december kommer en broschyr om vad som 
> gäller. Samma normalvillkor gäller. Broschyren har ej funnits förut.
Har 
> förhandlats fram med KO. FÖLJS UPP.
> 
> · Varför begränsat antal resor när man har månadskort? Antingen
köper 
> man 48 resor och borde få åka upp alla dem, eller så har man ett 
> periodkort och obegränsat antal resor i perioden, inte de två
villkoren 
> kombinerade till sämsta tänkbara kombination!
> SVAR: Opersonliga är reglerat. Personliga kortet oreglerat.
> 
> · Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller
egentligen? 
> På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika
konduktörer 
> har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
> SVAR: Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 
> 1-klassbiljett. Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har

> rätt att göra undantag.
> 
> · Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man

> inte fick det!
> SVAR: CG ÅTERKOMMER OM DETTA.
> 
> · Vad gäller för ersättning vid:
> · försenade tåg?
> SVAR: Normalvillkoren, finns i tågtider
> · inställda tåg?
> SVAR: Normalvillkoren,finns i tågtider
> · Fulla tåg? (inga sittplatser)
> SVAR: Alternativet är obligatorisk sittplatsbiljett, vem vill hämta 
> sådan varje resa,vi har ingen sittplatsgaranti
> 
> Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&
> 
> · Dörrarna går allt oftare inte att öppna. Konduktörer m fl måste 
> springa runt och öppna dem utifrån vid ankomst. Eller så har det 
> "manuella" låset inte låsts upp av tågpersonalen alls. Detta blir 
> vanligare och vanligare.
> SVAR: Vagnparken byggs om så att dörrarna ej går att öppna inifrån
innan 
> tåget börjar rulla, detta görs för att resande ej ska kliva av tåg i

> rörelse, vilket är förbjudet,o farligt, detta är ännu inte gjort på
alla 
> vagnar, så det finns ännu personal som är ovan vid det nya 
> dörrstängningsförfarandet.
> 
> · Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten
av 
> tåget är överfullt! Varför?
> SVAR: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. 
> Rapportera gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.
> 
> · Vad säger säkerhetsbestämmelserna om överfulla tåg med låsta
dörrar? 
> Räddningsverket?
> SVAR: Järnvägslagen! SJ anser sig följa alla sådana bestämmelser som
finns.
> 
> Övrigt
> 
> · Vissa personer i Nätverket undersöker med Swebus om att få till
stånd 
> bussförbindelser UA-Märsta via Knivsta. Positiv respons så här
långt.
> SVAR: Positivt även från SJ med konkurrens.
> 
> · SJ:s ekonomiska kris - blir det ännu värre nu på Uppsalapendeln?
> SVAR: SJ har aviserat neddragningar, men ej i Peaktime, (utan på 
> helger, osv.)
> 
> Kommer problemen med Regina-tågen att bli huvudvärk för
Uppsalapendlarna 
> nu? Vad görs för att undvika det? Innebär dessa tåg färre
sittplatser?
> SVAR: Reginatågen: i januari kommer nya Reginatåg med en extra 
> mellanvagn. 3+2. Men R-tågen kan bara gå i vissa lägen - loktågen
(de 
> vanliga blåa) kommer att finnas kvar. Regina främst på off-peak.-tid

> (09.40 osv), kommer ej att gå i tunga pendlaravgångar.
> 
> · TiM-automaterna: krånglar ofta, kan inte kontakta servern eller
bara 
> bootar om. Folk ser när man slår in sin kod.
> SVAR: Vad gäller när man slår sin kod,gör som polisen visat,täck
över 
> med handen, TIM automaten kontaktar sin server, ca 10-15 sek, per
timma 
> för att se att allt är ok.om det är ett bankort så kollas det av att
det 
> finns pengar på kortet.
> 
> · När kommer väntrum i Märsta? Glaskurerna värmer inte.
> SVAR: Pressbyrån flyttar in i stationen i januari???, väntrummet
öppnas, 
> ny monitor. Återkommer om exakt datum.
> 
> · Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
> SVAR: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva
gånger.
> 
> · Vad händer nästa år? Reginatåg? Dubbeldäckarna?
> SVAR: Fördel dubbeldäckarna (kommer 2004): multiplas. Lättare att 
> bygga om/rangera om /vända på bangårdarna.
> 
> Annat (från SJ):
> Jobbigt för personalen när folk kommer springande nåt tågen rullar. 
> Försenar tågen, personskaderisker.
> 
> *
> 
> Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm 2002-12-09/10.
> 
> Sammanställt av Fredrick Beste
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: