[uppsalapendeln] Möte med SJ

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 21 Sep 2004 14:19:04 +0200

jag mötte idag Ewa Lagerqvist (kommunikationsdirektör) och Jan Olson (koncerndirektör, affärsutveckling) på SJ.
Bägge är relativt nya i koncernledningen och ville höra lite om kundernas bild av SJ. Det som framkom var bl a att
(fritt ur mitt minne, reservation för felaktigheter)


- dubbeldäckarna kommer 2005, är försenade, sätts förmodligen inte in på Uppsalapendeln allra först.

- SJs "roadshow" med div utställningar, jippon osv kommer till Uppsala 7 oktober.

- SJ tar över informationen på stationerna från banverket 1 december.


Jag framförde bl.a följande:

- för få vagnar på tågen i rusningstrafiken, många får ståplats

- punktligheten är bättre än på länge, hoppas det förblir så även i vinter!

- vi saknar direkttågen  från Stockholm på eftermiddagarna

- vi gillar inte när tågen stannar på perrong 8 på Stockholm C - lågnt att gå för stressade pendlare

- bedrövligt att vi inte får ta X2000 när ordinarie Uppsalapendeltåg är inställda.

- för dåligt med avgångar kvällstid


/F********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Möte med SJ