[uppsalapendeln] Låsta dörrar

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 11 Dec 2002 14:25:33 +0100

Svar från Gordon om dörrarna i morse:


Tåg 2287 vagn 4896, dörrar låsta pga att dörrföreglingen ej var tillförlitlig,Vagnen var ej en ordinarie vagn i tåget, alternativet var att vagnen hade växlats ur, med platsbrist o en eventuell försening som följd.




/F


Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:


Nejdå, inte alls. Jag har aldrig lyckats öppna en dörr utifrån om det inte
gått inifrån.
K


Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx son.se> Kopia: Sänt av: Ärende: [uppsalapendeln] Re: Ang: Re: uppsalapendeln-bounce@fre Mötesanteckninga r -- kommentar elists.org 2002-12-11 09:18 Sänd svar till uppsalapendeln





angående låsta vagnar: jag är inte heller riktigt nöjd med svaret, men ungefär såhär sade Gordon:

De äldsta vagnarna, med "manuell stängning" av dörrarna: skall på sikt ut
ur trafik på Uppsalapendeln

Gamla "blåa standardvagnarna" med automatiskt stängning:
byggs om succesivt för att lokföraren själv skall kunna stänga igen dem
(idag görs det av tågmästaren)
och så att dörrarna inte skall kunna slitas upp igen när tågen börjat rulla
(idag går automatspärren in först när tåget rör sig i hastighet högre än 2
km/h), detta skulle vara anledningen till varför vagnar så ofta är låsta,
att de nya systemen inte riktigt fungerar än (dörrarna går ju oftast att
öppna utifrån...!)
Personalen är dessutom ovan vid att gå och kolla att dörrarna går att
öppna.


/F




Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:



Ja, låsta dörrar måste de verkligen komma till rätta med. Jag åkte 7.23 i
morse och då var andra vagnen från loket låst i båda ändar - gammal vagn.








********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************





********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************






********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Låsta dörrar