[uppsalapendeln] Lite nyheter om vad som händer...

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 05 Mar 2003 09:25:21 +0100

idag 5/3: träffar jag Michael Oscarsson (kd), suppleant i trafikutskottet. han kommer att få c.a 80 sidor av våra "ögonvittnesskildringar" och annat material som vi samlat in i nätverket. Vi ska diskutera hur man går vidare.

I morgon torsdag 6/3 kl. 20.00: har (m) i Uppsala ett möte i Uppsala Stadshus om sin rapport om SJ/Uppsalapendeln (som ni har fått se en prel. kopia av). Om nån mer än jag är intresserad av att komma, så antar jag att det går bra. Gunnar Hedberg (kommunalråd) och Niclas Areskog (Qamri) kommer också.

19/3: nytt möte med Christina Gordon, SJ.

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: