[uppsalapendeln] Ledare i dagens DI - "Monopolets Baksmälla"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 15 May 2003 21:20:29 +0200

"Att SJ börjar säga upp personal borde inte vara en överraskning för någon. Facker kallar det dock förödande att bolaget aviserar en neddragning på 700 tjänster.
Alla andra som följt SJ:s accelererande kris anser nog att nedskärningarna är helt nödvändiga.
SJ meddelar också att trafikutbudet ska anpasas till efterfrågan. Följaktligen skall det bli fler avgångar i högtrafik och färre i lågtrafik.
Regeringen har tidigare lämnat en proposition till riksdagen om att SJ får ett kapitaltillskott på 1,5-1,9 miljarder kronor.
Detta för att täcka upp den fantasifulla balansräkning som SJ hållit sig med sedan bolagiseringen för två år sedan.
Pengatillskottet är givetvis inte okontroversiellt. Andra transportföretag anser att det snedvrider konkurrensen. Fallet ligger dessutom
hos EU-kommissionen för prövning och utfallet är svårt att förutsäga.


Den som trodde att tillskottet skulle vara en tillräcklig åtgärd har missförstått de företagsekonomiska realiteterna.
För att inte de nya pengarna ska försvinna rakt ut genom hålet ned på banvallen måste SJ givetvis genomföra kraftiga
besparingar. Annars blir det svårt att nå upp till näringsminister Leif Pagrotzkys avkastningskrav.
Men nedskärningar räcker inte. Även ägaren - staten - måste genomföra en rad förändringar. SJ:s monopol på de långa tågsträckorna
bör upphöra. Det är inte försvarbart att SJ på egen hand kan bestämma vilka sträckor som ska upphandlas av andra tågbolag och vilka sträckor som bolaget vill köra själv.
Om konkurrens på spåret verkligen infördes skulle makten hamna hos resenärerna. Då får SJ visa att bolaget kan leva upp till
vackra ord om service och punktlighet.
Annars kommer resenärerna att välja bort SJ. För även om svenska folket gillar sin järnväg, är det inte samma sak som att gilla SJ."
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Ledare i dagens DI - "Monopolets Baksmälla"