[uppsalapendeln] LÅGTRAFIKTAXA

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 30 Dec 2003 09:44:51 +0100

Svar från SJ på majlet nedan:"Orsaken till förändringen är att vissa tåg, på vissa sträckor, med avgång 
precis före lågpristiden blivit lågdebiterade. Vi har därför helt enkelt 
kopplat lågtrafiktaxan till exakt tid... SJ har ...inget informationsansvar om 
rutinerna ändras på ett sådant sätt att avtalen ändå inte bryts."

 

Det var ett svar man kunde vänta sig från SJ. Först efter 2,5 år uppenbarar de 
felet och sedan ändrar allt över en natt utan att informera kunder.

 

Kunden får skylla sig själv och betala extra för att lära sig. Det var en 
ganska stor förändring som de borde informera om, tycker jag.

Nu är det fritt fram att ändra tider och priser "på ett sådant sätt att avtalen 
ändå inte bryts."

Man bör vara jurist för vara kund hos SJ.

 

De kunde faktisk ersätta som undantag för de som första gången efter ändringen 
råkade betala för mycket trots att de åkt under lågtrafiktaxatider.

 

Att SJ informerar överallt om att det kostar 40:- att åka hela dagen under 
juldagen och på nyårsafton trots att "rutinerna ändras på ett sådant sätt att 
avtalen inte bryts" bekräftar bara att informationen går ut endast när SJ vill 
visa positiva förändringar, de negativa tiger man om.

 

Snålt och icke kundvänlig, SJ! 

 ----- Original Message ----- 
From: "Dmitrij Sharapov" <>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, December 16, 2003 9:29 AM
Subject: [uppsalapendeln] LÅGTRAFIKTAXA


> Skickat följande till kundtjänsten i morse:
> Fredrik kan du maila detta även till Irja för kommentar?
> Dmitrij
> 
> Datum: 2003-12-16
> 
> Vår beteckning: Lågtrafiktaxa
> 
> Hej!
> 
> 
> 
> Enligt det senaste numret av Nyhetsbrev Uppsalabanan från Irja Bäckström, 
> fokuserar SJ på kundinformation just nu. SJ är - p.g.a. denna fokus - t.o.m. 
> "tvungna" att skjuta på införandet av restidsgaranti.
> 
> 
> 
> Jag har använt TiM kort sedan det introducerades sommaren 2000. Sedan dess 
> har man vant sig vid vissa rutiner, som t.ex. att det gått att stämpla kortet 
> strax efter att 18:40 tåget till Uppsala avgått från Stockholm. De smarta 
> Timautomaterna har kunnat räkna ut att nästa tåg går med lågtrafiktaxa och 
> har tagit betalt därefter. Som sagt - om man vänjer sig vid en sak under 
> flera år gör man det med automatik.
> 
> 
> 
> I fredags (2003-12-12) kl. 18:54 stämplade jag som vanligt mitt kort, men av 
> en händelse såg jag att det hade dragits 61:- i stället för 40:- från mitt 
> kort. Vid närmaste undersökning visade det sig att automaterna visar text 
> "ordinarie taxa". Samma sak gjorde min fru. Först vid 19:00 försvann texten 
> och man kunde stämpla med lågtrafiktaxa.
> 
> 
> 
> Detta har vi aldrig sett förut. För att ta reda på saken bad jag SJ att skiva 
> ut historiken på mitt Timkort. Det visade sig mycket riktigt att så sent som 
> 2003-11-24 stämplade jag klockan 18:57 och då drogs det 40:- Tittar man 
> tillbaka i tiden så har jag använt mig av lågpristaxa många gånger. I alla 
> dessa år har 40:- dragits så tidigt som 18:51, 18:49 och t.o.m. 18:47 (se 
> bilagan).
> 
> 
> 
> Som kund har jag inte fått någon som helst information om att SJ har gjort en 
> förändring/försämring och omprogrammerat sina automater som nu går efter 
> klockslag i stället för efter tidtabell. 
> 
> 
> 
> Jag står som prenumerant på TiM: s mejllista sedan ett år tillbaka (inga mejl 
> kommer därifrån, förresten). 
> 
> 
> 
> Jag besöker regelbundet både http://www.tim-trafik.se/ och http://www.sj.se . 
> Jag läser all information som distribueras på tåget och håller mig informerad 
> om saker inom SJ via pressen.
> 
> 
> 
> Jag har INTE sett någon som helst information om förändringen, som är en klar 
> försämring för oss pendlare. Nu kan man inte ta den bästa platsen i god tid 
> före avgång, utan är tvungen att köa tillsammans med andra framför TiM 
> automaten på den dragiga perrongen och invänta det magiska klockslaget. 
> Varför har ni gjort så? Det finns ju ändå ingen möjlighet att åka med ett 
> annat tåg än 19:10 om man stämplat 18:55!
> 
> 
> 
> Härmed kräver jag och min fru en förklaring och kompensation (21:- + 29:- = 
> 50:-) för att SJ tog för mycket betalt utan att informera kunderna om en stor 
> förändring.
> 
> 
> 
> Våra TiMkorts nummer: 002EB54F02 och 003B301F32
> 
> 
> 
> 
> 
> God Jul och Gott Nytt År!
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: