[uppsalapendeln] Re: LÅGTRAFIKTAXA

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Dec 2003 09:37:41 +0100

Japp, redan gjort.

/F


Dmitrij Sharapov wrote:


Skickat följande till kundtjänsten i morse:
Fredrik kan du maila detta även till Irja för kommentar?
Dmitrij

Datum: 2003-12-16

Vår beteckning: Lågtrafiktaxa

Hej!Enligt det senaste numret av Nyhetsbrev Uppsalabanan från Irja Bäckström, fokuserar SJ på kundinformation just nu. SJ är - p.g.a. denna fokus - t.o.m. "tvungna" att skjuta på införandet av restidsgaranti.Jag har använt TiM kort sedan det introducerades sommaren 2000. Sedan dess har man vant sig vid vissa rutiner, som t.ex. att det gått att stämpla kortet strax efter att 18:40 tåget till Uppsala avgått från Stockholm. De smarta Timautomaterna har kunnat räkna ut att nästa tåg går med lågtrafiktaxa och har tagit betalt därefter. Som sagt - om man vänjer sig vid en sak under flera år gör man det med automatik.I fredags (2003-12-12) kl. 18:54 stämplade jag som vanligt mitt kort, men av en händelse såg jag att det hade dragits 61:- i stället för 40:- från mitt kort. Vid närmaste undersökning visade det sig att automaterna visar text "ordinarie taxa". Samma sak gjorde min fru. Först vid 19:00 försvann texten och man kunde stämpla med lågtrafiktaxa.Detta har vi aldrig sett förut. För att ta reda på saken bad jag SJ att skiva ut historiken på mitt Timkort. Det visade sig mycket riktigt att så sent som 2003-11-24 stämplade jag klockan 18:57 och då drogs det 40:- Tittar man tillbaka i tiden så har jag använt mig av lågpristaxa många gånger. I alla dessa år har 40:- dragits så tidigt som 18:51, 18:49 och t.o.m. 18:47 (se bilagan).Som kund har jag inte fått någon som helst information om att SJ har gjort en förändring/försämring och omprogrammerat sina automater som nu går efter klockslag i stället för efter tidtabell.Jag står som prenumerant på TiM: s mejllista sedan ett år tillbaka (inga mejl kommer därifrån, förresten).Jag besöker regelbundet både http://www.tim-trafik.se/ och http://www.sj.se . Jag läser all information som distribueras på tåget och håller mig informerad om saker inom SJ via pressen.Jag har INTE sett någon som helst information om förändringen, som är en klar försämring för oss pendlare. Nu kan man inte ta den bästa platsen i god tid före avgång, utan är tvungen att köa tillsammans med andra framför TiM automaten på den dragiga perrongen och invänta det magiska klockslaget. Varför har ni gjort så? Det finns ju ändå ingen möjlighet att åka med ett annat tåg än 19:10 om man stämplat 18:55!Härmed kräver jag och min fru en förklaring och kompensation (21:- + 29:- = 50:-) för att SJ tog för mycket betalt utan att informera kunderna om en stor förändring.Våra TiMkorts nummer: 002EB54F02 och 003B301F32

God Jul och Gott Nytt År!
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: