[uppsalapendeln] LÅGTRAFIKTAXA

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Dec 2003 09:29:30 +0100

Skickat följande till kundtjänsten i morse:
Fredrik kan du maila detta även till Irja för kommentar?
Dmitrij

Datum: 2003-12-16

Vår beteckning: Lågtrafiktaxa

Hej!

 

Enligt det senaste numret av Nyhetsbrev Uppsalabanan från Irja Bäckström, 
fokuserar SJ på kundinformation just nu. SJ är - p.g.a. denna fokus - t.o.m. 
"tvungna" att skjuta på införandet av restidsgaranti.

 

Jag har använt TiM kort sedan det introducerades sommaren 2000. Sedan dess har 
man vant sig vid vissa rutiner, som t.ex. att det gått att stämpla kortet strax 
efter att 18:40 tåget till Uppsala avgått från Stockholm. De smarta 
Timautomaterna har kunnat räkna ut att nästa tåg går med lågtrafiktaxa och har 
tagit betalt därefter. Som sagt - om man vänjer sig vid en sak under flera år 
gör man det med automatik.I fredags (2003-12-12) kl. 18:54 stämplade jag som vanligt mitt kort, men av en 
händelse såg jag att det hade dragits 61:- i stället för 40:- från mitt kort. 
Vid närmaste undersökning visade det sig att automaterna visar text "ordinarie 
taxa". Samma sak gjorde min fru. Först vid 19:00 försvann texten och man kunde 
stämpla med lågtrafiktaxa.

 

Detta har vi aldrig sett förut. För att ta reda på saken bad jag SJ att skiva 
ut historiken på mitt Timkort. Det visade sig mycket riktigt att så sent som 
2003-11-24 stämplade jag klockan 18:57 och då drogs det 40:-  Tittar man 
tillbaka i tiden så har jag använt mig av lågpristaxa många gånger. I alla 
dessa år har 40:- dragits så tidigt som 18:51, 18:49 och t.o.m. 18:47 (se 
bilagan).

 

Som kund har jag inte fått någon som helst information om att SJ har gjort en 
förändring/försämring och omprogrammerat sina automater som nu går efter 
klockslag i stället för efter tidtabell. 

 

Jag står som prenumerant på TiM: s mejllista sedan ett år tillbaka (inga mejl 
kommer därifrån, förresten). 

 

Jag besöker regelbundet både http://www.tim-trafik.se/ och http://www.sj.se . 
Jag läser all information som distribueras på tåget och håller mig informerad 
om saker inom SJ via pressen.

 

Jag har INTE sett någon som helst information om förändringen, som är en klar 
försämring för oss pendlare. Nu kan man inte ta den bästa platsen i god tid 
före avgång, utan är tvungen att köa tillsammans med andra framför TiM 
automaten på den dragiga perrongen och invänta det magiska klockslaget. Varför 
har ni gjort så? Det finns ju ändå ingen möjlighet att åka med ett annat tåg än 
19:10 om man stämplat 18:55!

 

Härmed kräver jag och min fru en förklaring och kompensation (21:- + 29:- = 
50:-) för att SJ tog för mycket betalt utan att informera kunderna om en stor 
förändring.

 

Våra TiMkorts nummer: 002EB54F02 och 003B301F32

 

 

God Jul och Gott Nytt År!

 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: