[uppsalapendeln] Re: Kundgruppsdiskussion, restidsgaranti

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 4 Apr 2003 10:25:16 +0200

Mer än 20 minuter försening = hela biljettkostnad (80:-) tillbaka till ALLA 
direkt vid ankomst.
Tåginställning: samma sak.
Det är det minsta man kan begära, tycker jag.

Enligt Juridiska enheten på SJ som jag har nöje att brevväxla med för 
närvarande är:
"Rätt till ersättning för värdebortfall föreligger inte och inte heller rätt 
till ersättning för blotta förekomsten av försening eller tåginställelse."

MVH
Dmitrij

----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, April 04, 2003 9:26 A
Subject: [uppsalapendeln] Kundgruppsdiskussion, restidsgaranti


> Hej alla uppsapalendlare1 Jag har blivit inbjuden av SJ till att delta i 
> nån sorts kundgruppsdiskussion om restidsgaranti.
> Jag antar att det är en dirket följd av Konsumentverkets "hot" om att 
> dra SJ inför marknadsdomstolen om inte företaget inför nåt sånt här snarast.
> Jag antar också att diskussionen skall kretsa kring hur en sån garanti 
> skall utformas, ersättningsnivåer, etc.
> 
> Därför vill jag ha era åsikter i frågan!!! Jag hoppas vi kan få till en 
> livlig diskussion om detta!
> 
> 
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: