[uppsalapendeln] Konsumentvägledaren: FWD: Fråga angående SJ

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 31 Jan 2003 14:47:21 +0100


-------- Original Message --------
Subject: SV: Fråga angående SJ
Date: Fri, 31 Jan 2003 14:42:08 +0100
From: Konsument Uppsala <Konsumentuppsala@xxxxxxxxxx>
To: "'Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx'" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>

Hej
SJ har sin kundtjänst och vid tillfällen som dessa blir den naturligtvis
hårt belastad eftersom det rör många människor vid samma tillfälle. Det
finns dessutom möjlighet till rättelse både vid Kundtjänst och via post till
SJ i Krylbo.
Om det tar ett halvår om man skriver till Krylbo så borde man klaga även på
det.
Sådana reklamationer bör göras till SJ:s ledning.
Man tycker att SJ:s tågpersonal borde kunna ta stationspriset på biljett när
det är fel på stationen, som de stora datafel som har varit i vinter och som
du skriver om. I dessa tider då det finns både mobiltelefoner och SMS.
Förhoppningsvis kommer pendlarnätverket att få en dialog med SJ och då ska
också sådana här problem tas upp.
 Vissa företag är bättre och vissa företag är sämre på att ta hand om
reklamationer. SJ tillhör förmodligen de sämre.
Vänliga hälsningar
Anna-Greta Karlsson
Konsumentsekreterare


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Konsumentvägledaren: FWD: Fråga angående SJ