[uppsalapendeln] Kartläggning pendeltågen Uppsala-Stockholm

  • From: Fredrick Beste <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 9 Feb 2010 15:01:49 +0100

https://web.questback.com/tv4/f54tlvvax0/Kartläggning pendeltågen Uppsala-Stockholm

Detta är ett formulär till Uppsalapendlare, för att vi på TV4Nyheterna Uppsala 
kan kartlägga situationen för pendlarna mellan Uppsala och Stockholm.

* Fyll i för varje enskild resa.

* Enbart resor på sträckan Uppsala-Stockholm (eller tvärtom) som körs av SJ.

Längst ner ber vi dig om din e-postadress. De som har överenskommelse med oss 
att rapportera regelbundet skriver istället sina initialer. Detta för att vi 
skall kunna kontakta dig om vi skulle ha några följdfrågor.

Om du undrar något, kontakta oss gärna

Med vänliga hälsningar
Patrik Oksanen, Nyhetschef TV4Nyheterna Uppsala

e-post: nyheterna.uppsala@xxxxxx
<mailto:nyheterna.uppsala@xxxxxx>Twitter: TV4Uppsala
Facebook: Tv4 Nyheterna Uppsala
Telefon: 018-4801040[http://www.ericsson.com/shared/images/Email_line.gif]

FREDRICK BESTE M.Sc.
System Manager

Ericsson AB
PDU Common Components
Armborstvägen 14
125 25 Älvsjö, Sweden
Phone +46 10 715 2925
SMS/MMS +46 70 515 43 57
Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
www.ericsson.com


[http://www.ericsson.com/shared/images/Email.gif]

This Communication is Confidential. We only send and receive email on the basis 
of the term set out at 
www.ericsson.com/email_disclaimer<http://www.ericsson.com/email_disclaimer>

GIF image

GIF image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Kartläggning pendeltågen Uppsala-Stockholm - Fredrick Beste