[uppsalapendeln] Kanske är förbättringar på gång?

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx, kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 07 Jul 2007 09:25:03 +0200

 http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=630887,00.html


SJ sätter in extra sommartåg
Värme, trängsel och överfulla tåg. Pendlarna mellan Uppsala och Stockholm har drabbats hårt sedan SJ:s sommartidtabell infördes i juni. Nu lovar SJ att sätta in fler vagnar för att möta pendlarnas behov. Sommarens tidtabell har medfört stor platsbrist på tågen mellan Uppsala och Stockholm. Det beror på förändringarna i SJ:s sommartidtabell som bland annat innebär färre vagnar och färre avgångar varje dag mellan den 2 juli och 13 augusti. Men redan i mitten av juni drogs flera tåg in då halvtimmestrafiken mellan klockan nio på morgonen och tre på eftermiddagen i stället blev heltimmestrafik. Fredrick Beste som varje dag pendlar mellan Uppsala och Stockholm beskriver situationen som kaosartad och menar att tågen de senaste veckorna varit fullproppade, varma och ofta försenade. - Jag har inte haft en sittplats på två veckor, om tågen över huvud taget avgått, säger han.

Enligt Wille Jansson på SJ: s presstjänst gör företaget årliga prognoser där antalet resenärer uppskattas. - Tidtabellen för sommaren bestämdes redan i mars och då uppskattade vi att platserna och avgångarna skulle räcka, men det har nu visat sig fel, säger han.

Drog SJ inga lärdomar efter förra sommaren då situationen var liknande?
- Vi har uppfattat situationen felaktigt och det var ett misstag. I framtiden kommer undersökningarna att bli bättre och vi ska även se över hur semestervanorna förändrats. Undersökningar tyder på att allt fler tar semester senare på sommaren och vi måste anpassa oss efter det.

Från och med nästa vecka kommer SJ att sätta in tre extra vagnar på alla de tåg som trafikerar Uppsala-Stockholm sträckan. Det innebär ungefär 250 extra platser per tåg.

Josefin Sköld

UNT 2007-07-07

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Kanske är förbättringar på gång?