[uppsalapendeln] Järnvägsutredningens förslag, UNTs ledarkommentar

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 26 Nov 2003 10:42:33 +0100

Kunden i fokus

2003-11-26 00:01
http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=2-AV_ID=287790,00.html


Kunden skall stå i fokus, slår den statliga järnvägsutredningen fast. Resenärerna skall ha ökat inflytande, bättre service, bättre
resevillkor. Alla järnvägsföretag skall ha möjliget att erbjuda denna service. Därav följer förslaget om att SJ:s monopol skall slopas.


På ett principiellt plan finns inget att invända. Att som vänsterpartiet vurma för återreglering av järnvägstrafiken med en återgång till ett totalt statsmonopol för järnvägsdrift är ingen bra lösning. Monopolet var dyrt, dåligt, sällan särskilt serviceinriktat. Konkurrens brukar tvinga fram en allmän skärpning.
Av detta följer dock inte att all sanning och klokskap ligger i den motsatta ytterligheten. Det är ju t ex uppenbart att ett system där alla företag på en avreglerad marknad agerar helt på egen hand, bygger upp helt egna tidtabeller och bokningssystem för biljetter medför förlorad överblick och kaos.
Detta har dock utredningen förutsett och föreslår därför att Rikstrafiken skall ansvara för att informationssystem och biljetthantering hålls samman med ett helhetsperspektiv.


Ett annat, betydligt mer komplicerat problem pekar SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn och vd Jan Forsberg på i en artikel på DN Debatt. De påminner om det internationella perspektivet. I dag kan utländska hel- och halvstatliga järnvägsbolag konkurrera i Sverige, medan svenska företag inte har samma möjlighet i deras länder. Det smakligaste är naturligtvis att en så stor förändring som en total avreglering av järnvägstrafiken innebär sker samtidigt inom hela EU.
Nackdelen med dröjsmål är förstås att den nuvarande hybriden med konkurrens på vissa sträckor, men monopol för SJ på de mest lönsamma, blir kvar för en, sannolikt, högst avsevärd tid. Principiellt och som permanent lösning är det inte tilltalande.


Å andra sidan är det som nu föreslås ett systemskifte av stora mått, vilket onekligen är ett tillfälle då det inte bara är försvarligt, utan rent av tillrådligt att skynda med viss långsamhet.
Som vid andra systemskiften finns det en risk för att vackra principer kolliderar med en vrång verklighet. Därför är det rimligt att det genomförs konsekvensanalyser utifrån både resenärernas och samhällets perspektiv — som Ulf Adelsohn och Jan Forsberg föreslår.
Nu finns ett decenniums erfarenhet av avregleringar — och därmed möjlighet att utvärdera. En del är bra, annat kan behöva ändras.
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Järnvägsutredningens förslag, UNTs ledarkommentar