[uppsalapendeln] Re: Inget möte

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 12 Feb 2003 14:14:19 +0100

Jag tror snarare att han vill göra som Jan Carlsson gjorde med SAS en gång i 
tiden, d v s allt för affärsresanerer.
Se hur det går för SAS nu!
/D


----- Original Message ----- 
From: "Pamela Davidsson" <pamela@xxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, February 12, 2003 9:47 AM
Subject: [uppsalapendeln] Re: Inget möte


> Ja, det är dax att byta ståndpunkt och aktivt arbeta för att SJ skall fråntas 
> koncessionen !
> 
> SJs VD, som kommer från cateringbranschen, ser uppenbarligen SJ som ett 
> Fritidsreseföretag. Jag behöver inte en "veckans kock", jag är nöjd med att 
> kunna greppa en burgare eller macka innan jag kliver på tåget.
> 
> Vi behöver (minst) en transportör som ser som sin uppgift att transportera 
> oss 
> på utlovad tid till och från jobbet.
> 
> /Pamela
> 
> Citerar Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>:
> 
> > det "bidde" inget möte med Gordon igår, hon ställde in med kort varsel, 
> > orsak okänd. Förhoppningsvis kan vi ses inom de närmaste veckorna istället.
> > 
> > 
> > Vad ska vi säga henne angående den senaste veckans haverier? Att 
> > tålamodet är slut nu? Får vi inte se resultat snart, så byter vi 
> > ståndpunkt och börjar istället aktivt  
> > arbeta för att SJ skall fråntas koncessionen på Uppsalasträckan?
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> > 
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> > 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: