[uppsalapendeln] Inget möte

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 12 Feb 2003 08:44:43 +0100

det "bidde" inget möte med Gordon igår, hon ställde in med kort varsel, orsak okänd. Förhoppningsvis kan vi ses inom de närmaste veckorna istället.


Vad ska vi säga henne angående den senaste veckans haverier? Att tålamodet är slut nu? Får vi inte se resultat snart, så byter vi ståndpunkt och börjar istället aktivt arbeta för att SJ skall fråntas koncessionen på Uppsalasträckan?


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: