[uppsalapendeln] Re: Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 06 Dec 2006 08:04:54 +0000


I dag belägger godstrafiken oftast inte de spår som har plattform, det måste de göra i framtiden. Samtidigt finns väl ambitionen att utöka den spårbundna trafiken i regionen. Det kommer att bli kapacitetsbrist om några år, kanske inte direkt 2011 men väl fram emot 2015.

/ Bengt K


From: Carl Mohlin <duga@xxxxxxxxxxxxxx>
To: b b <busett1@xxxxxxxxxxx>
CC: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx, yvonne-johnsson@xxxxxxxxx, kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
Subject: Re: [uppsalapendeln] Re: Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike
Date: Tue, 05 Dec 2006 22:43:22 +0100

Idag: 8 spår; 1 säckspår (spår 0) söderifrån och 1 säckspår (spår 7) norrifrån. Av de sex genomgående går spår 6 ej förbi plattform. Spår 1 är avstängt pga resecentrumbygget. Kvar finns då fyra genomgående spår för persontrafik.

Med resecentrum: 8 spår; 2 säckspår söderifrån, 2 säckspår norrifrån. Kvar finns fyra genomgående spår att använda för gods/bränsletåg, Upptåget och tåg till/från Dalarna/Norrland. Uven från Västerås/Sala använder ett säckspår norrifrån. Uppsalapendeln använder 1-2 säckspår söderifrån. Ser inte att det blir någon spårbrist, förutsatt att man inte utökar trafiken ännu mer naturligtvis.

/Carl

b b skrev:

Att man sedan har planerat för två säckspår på Nya Uppsala Central när man nu har ett genomgående Upptåg säger ju sig självt att man kommer att ha spårbrist redan när Resecentrum redan när det är klart.


/ Bengt K

_________________________________________________________________
Kulmage tyder på stress http://www.msn.se/halsa/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: