[uppsalapendeln] Re: Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike

  • From: Carl Mohlin <duga@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: b b <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 05 Dec 2006 22:43:22 +0100

Idag: 8 spår; 1 säckspår (spår 0) söderifrån och 1 säckspår (spår 7) norrifrån. Av de sex genomgående går spår 6 ej förbi plattform. Spår 1 är avstängt pga resecentrumbygget. Kvar finns då fyra genomgående spår för persontrafik.


Med resecentrum: 8 spår; 2 säckspår söderifrån, 2 säckspår norrifrån. Kvar finns fyra genomgående spår att använda för gods/bränsletåg, Upptåget och tåg till/från Dalarna/Norrland. Uven från Västerås/Sala använder ett säckspår norrifrån. Uppsalapendeln använder 1-2 säckspår söderifrån. Ser inte att det blir någon spårbrist, förutsatt att man inte utökar trafiken ännu mer naturligtvis.

/Carl

b b skrev:

Att man sedan har planerat för två säckspår på Nya Uppsala Central när man nu har ett genomgående Upptåg säger ju sig självt att man kommer att ha spårbrist redan när Resecentrum redan när det är klart.


/ Bengt K

From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, yvonne-johnsson@xxxxxxxxx, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [uppsalapendeln] Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike
Date: Tue, 05 Dec 2006 15:55:43 +0100

Ur SVTs ABC 2006-12-04:


<http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=712658&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=false#> http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=712658&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=false


 Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike


   Uppsala kommun känner sig lurad

Publicerad 4 december 2006 - 17:26
Uppdaterad 4 december 2006 - 17:28

Det nya Upptåget mellan Gävle och Upplands Väsby var tänkt att stanna i Bergsbrunna och Alsike söder om Uppsala. Nu har Banverkets utredning visat att det inte går.

Det är för många tåg på sträckan: SJ, Connex, godståg och flygbränsletransporter som slåss om utrymmet. Ytterligare tågstopp får inte plats i trafiken.


I tre år har kommunen planerat de nya stationerna. Upplands Lokaltrafik som kör Upptåget vill inte ta ansvaret för att beskedet kommer först nu.

Grundlurade
-Det är ju bättre att det kommer så att vi kan parera det än att man måste vidta åtgärder och försämringar när trafiken väl är igång, säger Klas Wåhlberg, vd för Upplands Lokaltrafik till ABC.

Banverket säger till ABC att man tidigt varnade för trängselproblemet.

Hur ser du på att beskedet kommer i det här skedet?

-Vi känner oss faktiskt grundlurade. För ambitionen var ju tidigt att man skulle ha tågstopp både i Alsike och Bergsbrunna, säger Uppsala kommuns gatuchef Lennart Kunni.

Han uppskattar att kommunen har haft utgifter på omkring en miljon kronor, bland annat för provisoriska stationer på orterna.


_________________________________________________________________
Fynda charter till solen http://www.msn.se/resor/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: