[uppsalapendeln] Re: Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx, yvonne-johnsson@xxxxxxxxx, kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 05 Dec 2006 20:39:59 +0000


Grundlurade? Struntprat. Det kunde de väl räkna ut på sina fem fingrar att det inte skulle fungera att stanna där. Till och med jag som lekman på området inser att det inte funkar.

Dålig stil att skylla på flygbränsletåget då detta max har två tåglägen i högtrafiktid (övriga två på natten). Det är UL och dess Upptåg som har ställt till det (förutom Resecentrumbygget) för oss som pendlar till Stockholm C. Jag förstår fortfarande inte att Banverket gav UL tillstånd att köra Upptåget söder om Uppsala utan att FÖRST ha byggt ut kapaciteten. Jag har läst utredningen från pärm till pärm och det finns ett stort investeringsbehov redan nu, utan stopp i Bergsbrunna och Alsike. Till att börja med måste man justera tåglägen och prioriteringslistor, sedan måste man bygga om signalsystemet och plankorsningen i Knivsta och DÄREFTER gärna investera i fyrspår från Uppsala till Myrbacken.

Att man sedan har planerat för två säckspår på Nya Uppsala Central när man nu har ett genomgående Upptåg säger ju sig självt att man kommer att ha spårbrist redan när Resecentrum redan när det är klart.


/ Bengt K

From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, yvonne-johnsson@xxxxxxxxx, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: [uppsalapendeln] Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike
Date: Tue, 05 Dec 2006 15:55:43 +0100

Ur SVTs ABC 2006-12-04:


<http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=712658&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=false#>
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=712658&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=false


 Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike


   Uppsala kommun känner sig lurad

Publicerad 4 december 2006 - 17:26
Uppdaterad 4 december 2006 - 17:28

Det nya Upptåget mellan Gävle och Upplands Väsby var tänkt att stanna i Bergsbrunna och Alsike söder om Uppsala. Nu har Banverkets utredning visat att det inte går.

Det är för många tåg på sträckan: SJ, Connex, godståg och flygbränsletransporter som slåss om utrymmet. Ytterligare tågstopp får inte plats i trafiken.


I tre år har kommunen planerat de nya stationerna. Upplands Lokaltrafik som kör Upptåget vill inte ta ansvaret för att beskedet kommer först nu.

Grundlurade
-Det är ju bättre att det kommer så att vi kan parera det än att man måste vidta åtgärder och försämringar när trafiken väl är igång, säger Klas Wåhlberg, vd för Upplands Lokaltrafik till ABC.

Banverket säger till ABC att man tidigt varnade för trängselproblemet.

Hur ser du på att beskedet kommer i det här skedet?

-Vi känner oss faktiskt grundlurade. För ambitionen var ju tidigt att man skulle ha tågstopp både i Alsike och Bergsbrunna, säger Uppsala kommuns gatuchef Lennart Kunni.

Han uppskattar att kommunen har haft utgifter på omkring en miljon kronor, bland annat för provisoriska stationer på orterna.


_________________________________________________________________
Fynda charter till solen http://www.msn.se/resor/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: