[uppsalapendeln] Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, yvonne-johnsson@xxxxxxxxx, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 05 Dec 2006 15:55:43 +0100

Ur SVTs ABC 2006-12-04:


<http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=712658&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=false#>
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6107&a=712658&printerfriendly=true&&shortVersion=true&kopiera=false


 Inga tågstopp i Bergsbrunna och Alsike


   Uppsala kommun känner sig lurad

Publicerad 4 december 2006 - 17:26
Uppdaterad 4 december 2006 - 17:28

Det nya Upptåget mellan Gävle och Upplands Väsby var tänkt att stanna i Bergsbrunna och Alsike söder om Uppsala. Nu har Banverkets utredning visat att det inte går.

Det är för många tåg på sträckan: SJ, Connex, godståg och flygbränsletransporter som slåss om utrymmet. Ytterligare tågstopp får inte plats i trafiken.


I tre år har kommunen planerat de nya stationerna. Upplands Lokaltrafik som kör Upptåget vill inte ta ansvaret för att beskedet kommer först nu.

Grundlurade
-Det är ju bättre att det kommer så att vi kan parera det än att man måste vidta åtgärder och försämringar när trafiken väl är igång, säger Klas Wåhlberg, vd för Upplands Lokaltrafik till ABC.

Banverket säger till ABC att man tidigt varnade för trängselproblemet.

Hur ser du på att beskedet kommer i det här skedet?

-Vi känner oss faktiskt grundlurade. För ambitionen var ju tidigt att man skulle ha tågstopp både i Alsike och Bergsbrunna, säger Uppsala kommuns gatuchef Lennart Kunni.

Han uppskattar att kommunen har haft utgifter på omkring en miljon kronor, bland annat för provisoriska stationer på orterna.

Other related posts: