[uppsalapendeln] Re: Inför nästa möte medSJ...

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 18:07:19 +0100

Fredrick Beste,

Punktlighet: JAg håller med dig. VIKTIGT ÄR ATT FÅ mer "luft" i tidtabellen
för tågen som avgår mot Uppsala 15.40, 16,40 osv från spår 17/18. Alltså: Få
SJ att flytta fram avgångstiden till 15.50, 16.50 etc. Därmed skulle vi få
avgångar var 20:e minut i och med de tåg som går ex. 17.30 etc. från (f.n.)
spår 6. 
Irma Ridbäck

PS. I Mac-miljö ersätts å ä ö med koder, vilket irriterar! 



********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: Inför nästa möte medSJ...