[uppsalapendeln] Re: Inf=?ISO-8859-1?B?9nIgbuRzdGEgbfY=?=te med SJ...

  • From: sarasundquist.privat <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 22 Nov 2002 11:23:01 +0100

Jag håller med om att glädjetidtabeller är idiotiska. Man blir bara
sur och besviken...
/Sara

> Fredrick Beste,
> 
> Punktlighet: JAg håller med dig. VIKTIGT ÄR ATT FÅ mer "luft" i
tidtabellen
> för tågen som avgår mot Uppsala 15.40, 16,40 osv från spår 17/18.
Alltså: Få
> SJ att flytta fram avgångstiden till 15.50, 16.50 etc. Därmed skulle
vi få
> avgångar var 20:e minut i och med de tåg som går ex. 17.30 etc. från
(f.n.)
> spår 6. 
> Irma Ridbäck
> 
> PS. I Mac-miljö ersätts å ä ö med koder, vilket irriterar! 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: Inf=?ISO-8859-1?B?9nIgbuRzdGEgbfY=?=te med SJ...