[uppsalapendeln] Re: Hur viker ni?

  • From: "sarasundquist.privat" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 05 May 2003 20:57:59 +0200

Jag viker bort lite av toppen och hela personnummret... Då passar den
som hatten i handsken ;-) 

/Sara
-------------------
> min "kvittoremsa" som skall föreställa biljett går faktiskt ner i

> plastfickan - om man sticker in den under bägge "fönstren"
förstås. Så 
> då blir också vikningen logisk - i mitten, där plastfickan viks
ner viks 
> också remsan inuti. Trodde det skullle funka, men märker att
texten på 
> "kvittot" nöts bort i alla fall. Vad händer om biljetten vid
visering  
> inte kan läsas? Tvingas jag lösa enkelbiljett då?
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> 
> Öhman Gustav wrote:
> 
> >Jag har noterat att SJ börjat med en diskret kultursatsning på
pendeln nu. Närmare bestämt en sponsring av den gamla
pappersvikningskonsten, origami. För något annat skäl kan det väl
inte finnas till att ha biljetter som är tre centimeter för långa
för sina plastfickor?
> >
> >Nu undrar jag bara: Hur viker ni era biljetter?
> >
> >Gör ni någon av de grundläggande vikningarna (Alltså viker bort
antingen gilrtighetstiden eller födelsedatumet), steg två-vikningen
(Där man viker bort texten "periodkort" samt koderna längst ned)
> >
> >Eller bemästrar ni redan den fullkomliga vikningen, där
marginalerna längst upp och ned vikes in, varefter biljetten får
två extra veck omlott på mitten, där ex.vis "Vuxen 2:a klass" eller
priset står skrivet?
> >
> >/Gustav
> >
> >  
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har f䳴 det h㰠brevet eftersom du 㰠med p㟵ppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med 㬮et
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella fr䦯r, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: