[uppsalapendeln] Haveriet ikväll på Uppsalapendeln

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>,Bäckström Irja <Irja.Backstrom@xxxxx>
  • Date: Mon, 17 May 2004 22:39:28 +0200

direkttåget 17.30 havererade söder om Rosersberg. Lokets motor fungerade inte. Vi stod fast 17.50-18.20 innan tåget kunde masa sig till Rosersbergs pendeltågsstation. Där ombads vi stiga av, ett nytt tåg skulle plocka upp oss inom 3 minuter sades det. Det tåget som kom var SL-pendeln till Märsta. Den anlände Märsta kl 18.29 och några av oss sprang mellan spåren för att hinna med ordinarie tåg som skulle avgå mot Uppsala 18.30 från Märsta. Men där kom ingen SJ-tåg, fast det fanns på monitorn att det skulle gå. Ingen försening var skyltad. Tack för det, Banverket!!

Kl 18.45 försvann tåget sonika från monitorn, inga utrop om försening eller nånting. Tack igen, BV!
Vi börjar bli nervösa och tror att vi ska behöva vänta tills nästa tåg, 19.30...
Kl. 18.53 kommer så äntligen ett tåg söderifrån och plockar upp oss. Det är naturligtvis trångt ombord. De hade också plockat upp folk i Rosersberg, visade det sig.
Tåget anländer så slutligen Uppsala kl. 19.13, vi som tog direkttåget är försenade 67 minuter. Tack, SJ!


Till råga på allt så nämndes inte restidsgarantin av ombordpersonalen en enda gång, på något av de mer än 20 minuter försenade tågen. När jag frågade folk som väntade, visade det sig att ingen visste om garantin. Så inte har informationen varit tillräcklig, inte! Likadant var det på en försening förut - ingen har hört om garantin.

/F

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Haveriet ikväll på Uppsalapendeln