[uppsalapendeln] Har SJ AB:s styrelse aldrig åkt tåg?

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 3 Dec 2002 09:44:21 +0100

Är det någon av dem nedan har åkt tåg på sistone?
SJ:s VD bekänner i den senaste kundtidningen att han minns en resa han gjorde 
som barn...(sedan dess  åker han inte tåg)
och så snackar han om olika visioner som inbyggd skärm i stolarna (det minns vi 
hur det gick på Uppsalapendeln) och allt möjligt trams.
Läs det!
MVH
Dmitrij


----- Original Message ----- 
From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, December 03, 2002 9:31 AM
Subject: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om 
SJ/Uppsalapendeln.]


> Angående adress till Ulf Adehlson
> 
> Ingen e-postadress finns på deras hemsida bara till kundtjänst, dock en
> postadress:
> 
> 
>  SJ AB
> 105 50 Stock SJ AB
> 105 50 Stockholm
> Tfn: 08-762 20 00
> Fax: 08-411 12 16 
> 
> SJ ABs styrelse 
> SJ ABs styrelse består av ordförande och elva ledamöter. Styrelsen
> ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i SJ-koncernen
> och ska särskilt ägna sig åt den långsiktiga planeringen. 
> 
> Ulf Adelsohn, styrelseordförande
> Jur. kand. Konsult. 
> 
> Peter Fallenius, ledamot
> Civilekonom. Egen verksamhet
> 
> Marie Granlund, ledamot
> Fil kand. Riksdagsledamot
> 
> Eva Halvarsson, ledamot
> Civilekonom. Kansliråd i Näringsdepartementet. 
> 
> Anders Narvinger, ledamot
> Civilingenjör, civilekonom. 
> 
> Lena Aldenmark, ledamot
> Tågmästare på SJ. Arbetstagarrepresentant för SEKO.
> 
> Nils-Gunnar Nyholm, ledamot
> Controller på SJ. Arbetstagarrepresentant för SACO/TJ.
> 
> Bror Saxvold, ledamot
> Resesäljare på SJ. Arbetstagarrepresentant för ST.
> 
> Bo Severed, ledamot 
> Verkställande direktör i Stena Line AB.
> 
> *******************************************
> 
> M v h 
> Eva Britt Karlsson
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Har SJ AB:s styrelse aldrig åkt tåg?