[uppsalapendeln] Re: Hallandstrafikens resegaranti

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 18 Jan 2003 09:32:41 +0100

det borde ju vara självklart att såna här garantier hade införst för länge sen - men jag tror att anledningen till att SJ/Uppsalapendeln inte gjort det (och inte kommer att göra det förrän de tvingas av lagstiftningen) naturligtvis är att de själva vet att de inte lever upp till garantiernas omfattning (det verkar som om det mest är resebolag som redan är ganska punktliga som har infört resegarantier), och att det för Uppsalapendelns del skulle bli ekonomiskt moras om man tvangs ersätta med taxiresor o dyl när tågen strular. Det vi från nätverkets sida måste göra är att trycka på konsumentmyndigheterna, lagstiftarna osv så att SJ blir tvunget att garantera oss restiderna till/från Stockholm. Alla initiativ på detta område är positiva!

/F


b b wrote:Hej !


I den statliga kollektivtrafikutredningen pekar man på Hallandstrafiken som första länstrafikbolag som införde en resegaranti. Eftersom jag tills för två år sedan bodde i Halland har jag klippt och klistrat lite från www.hlt.se.
Använd det gärna i nästa möte med Gordon, hon borde väl kunna klämma sina chefer på lite pengar till en sådan garanti inom TIM-trafiken. Allt kanske inte är tillämpbart på samma sätt hos en tågoperatör, men mycket borde det.
"Som första länstrafikbolag i landet införde vi i under 2001 en resegaranti för våra bussresenärer.
Vår ambition är att du som vår kund ska känna dig nöjd varje gång du reser med oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i förvissningen om att vi håller vad vi lovar.
Resegarantin innehåller tre huvudpunkter som beskriver vad våra kunder kan förvänta sig av oss.


1. Vi håller vad vi lovar i tidtabellen.
Att vi håller vad vi lovar i tidtabellen understryker vi särskilt på två sätt genom Hallandstrafikens Resegaranti:


" Du kan lita på att bussen avgår på utsatt tid!
Vi kör i den tid som står i tidtabellen om inte annat meddelats via annonser, anslag eller liknande.


" Du kan lita på att bussen är av den typ som anges!
Vi kör med låggolvbussar om detta särskilt anges i tidtabellen.

2. Vi ger den information du behöver för resan.
Den information du alltid kan förvänta dig att få har vi kvalitetsmärkt genom Hallandstrafikens Resegaranti:


" Du får veta vart vi kör!
Våra bussar är märkta med rätt angivna destinationsskyltar och linjenummer.


" Du får information innan du går ombord!
Hållplatserna är skyltade med namn och aktuella tidtabeller.

" Du får skriftlig information ombord!
I alla våra bussar finns skriftlig information om tider, turer och biljettpriser.


" Du får personlig information vid behov!
Vi svarar på frågor om tider, turer och priser på telefon 0771-33 10 30 kl 07-22 på vardagar och kl 08-22 på lördagar och söndagar.


3. Vi betalar om du riskerar komma försent.
För att du som resenär alltid ska kunna lita på att komma fram i tid ingår körtid som ett kvalitetskriterium i Hallandstrafikens Resegaranti:


" Om förseningar i vårt utbud gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter försent till ditt resmål, får du ringa efter taxi istället. Som ersättning för ditt taxiutlägg kan du välja mellan att vi ger dig upp till 200 kronor kontant eller ett presentkort upp till 250 kronor för inköp av färdbevis.

4. Berätta för oss om vi inte håller vad vi lovar.
Upplever du att vi någon gång inte uppfyller våra tre huvudlöften ger Hallandstrafikens resegaranti dig rätt till ersättning.


Om brister i tidtabellen eller informationen är av sådan art att de försvårat eller omöjliggjort din resa ger vi dig ett presentkort för inköp av färdbevis.

Om din resa omöjliggörs på grund av att bussen inte är av låggolvstyp och detta särskilt anges för turen i tidtabellen, då ordnar vi så att du får åka kostnadsfritt på annat sätt till ditt resmål. Be föraren om hjälp att anropa taxi.
Vi behöver dina uppgifter som ligger till grund för reklamationen senast 30 dagar efter händelsen.


Det finns några tillfällen då vi inte ger någon ersättning. Det är när omständigheter inträffar som Hallandstrafiken inte råder över, till exempel:

" När trafiken lamslås av externa väderförhållanden,
t.ex. snöstorm.
" När det är strejk.
" När det gäller planerade förändringar i trafiken
som vi i god tid har informerat om."

_________________________________________________________________
Chatta med vänner på nätet, pröva MSN Messenger http://messenger.msn.se********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: