[uppsalapendeln] [Fwd: till Landshövdingen!]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Jan 2003 09:34:02 +0100

det här har jag idag skickat till nye landshövdingen i Uppsala. (jag klippte bort sista delen, den "allmäna presentationen" av pendlarnätverket, för den har ni säkert läst förut...

/F


-------- Original Message -------- Subject: till Landshövdingen! Date: Thu, 16 Jan 2003 09:30:24 +0100 From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson Utvecklings AB To: maul@xxxxxxxxJag representerar Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm (info enligt nedan). Vi skulle gärna vilja att landshövdingen tog upp frågan om de dyra/dåliga tågförbindelserna
mellan Uppsala och Stockholm. Vi ställer gärna upp om han träffa oss för att ytterligare diskutera frågan!Det senaste som hänt är att:
*många avgångar dragits in (20 st/vecka), utan att priserna sänkts fr o m 6 januari,


*antalet avgångar till/från Knivsta och Märta nu är så dåliga att man inte längre kan använda tågen för att arbetspendla till/från dessa orter (dessutom får man alltid ståplats),

*antalet tåg som går på kvällstid är nu reducerat till ett minumum. Sen kvällstid och nattettid har inte tågen någonsin gått - unikt för två såpass stora orter?


Vi tror att den usla järnvägstrafiken leder till att utvecklingen i hela Mälardalsregionen försinkas - redan idag börjar arbetsgivare i Stockholm "se snett" på anställda från Uppsala -
"de kommer ju aldrig i tid..." Vad får detta för konsekvenser på längre sikt?


En engelsk studie har dessutom visat att pendlings-stress orsakar hälsoproblem...

Stora dolda kostnader finns i förseningarna - ett enda tåg med 300 passagerare som försenas 10 minuter kostar ju faktiskt 3000 manminuter (=50 mantimmar).

Är det de trogna pendlarna och skattebetalarna som nu skall betala för SJ och banverkets oerhört kortsiktiga och inkompetenta företagsledning?

Vi kommer under den närmaste tiden att uppvakta Riksdagens trafikutskott.

Det vore önskvärt om vår landshövding (som jag förstår redan har uttalat sig
i frågan?) kunde agera i frågan och ge oss "eldunderstöd".


Vår hemsida finns på:

www.travel.to/uppsalapendeln


********************************* Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: