[uppsalapendeln] Re: [Fwd: till Landshö vdingen!]

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 16 Jan 2003 21:03:44 +0100

Det är bra om det blir en debatt också i UNT. Våra kommunpokitiker måste
också fås att (re)agera. Skriv gärna, Fredrick! Kanske fler från nätverket
går in med kortare inlägg sen.
Irma Ridbäck


> Från: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson Utvecklings AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Thu, 16 Jan 2003 10:37:51 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: till Landshö v dingen!]
> 
> är det kanske dags att skriva en artikel till UNTs debattsida igen? Vad
> tycker ni i nätverket?
> 
> 
> /F
> 
> 
> ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: