[uppsalapendeln] Re: [Fwd: till Landshö v dingen!]

 • From: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 16 Jan 2003 12:13:29 +0100

Jag instämmer i några tidigare mail - insändarna bör även komma in i 
rikstidningarna!
mvh Eva Paalzow

>>> Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/16/03 10:37am >>>
är det kanske dags att skriva en artikel till UNTs debattsida igen? Vad 
tycker ni i nätverket?


/FFredrick Beste wrote:

> ungefär samma text skickat till Ulf Adelsohn också.
>
> /F
>
>
> Eva Paalzow Star Sollentuna wrote:
>
>> Oerhört bra!
>> mvh Eva Paalzow
>>
>> 
>>
>>>>> Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/16/03 09:34am >>>
>>>>>    
>>>>
>> det här har jag idag skickat till nye landshövdingen i Uppsala. (jag 
>> klippte bort sista delen, den "allmäna presentationen" av 
>> pendlarnätverket, för den har ni säkert läst förut...
>>
>> /F
>>
>>
>> -------- Original Message --------
>> Subject: till Landshövdingen!
>> Date: Thu, 16 Jan 2003 09:30:24 +0100
>> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
>> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson 
>> Utvecklings AB
>> To: maul@xxxxxxxx 
>>
>>
>> Jag representerar Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm (info enligt 
>> nedan). Vi skulle gärna vilja att landshövdingen tog upp frågan om de 
>> dyra/dåliga tågförbindelserna
>> mellan Uppsala och Stockholm. Vi ställer gärna upp om han träffa oss 
>> för att ytterligare diskutera frågan!
>>
>>
>> Det senaste som hänt är att:
>> *många avgångar dragits in (20 st/vecka), utan att priserna sänkts fr 
>> o m 6 januari,
>>
>> *antalet avgångar till/från Knivsta och Märta nu är så dåliga att man 
>> inte längre kan använda tågen för att arbetspendla till/från dessa 
>> orter (dessutom får man alltid ståplats),
>>
>> *antalet tåg som går på kvällstid är nu reducerat till ett minumum. 
>> Sen kvällstid och nattettid har inte tågen någonsin gått - unikt för 
>> två såpass stora orter?
>>
>>
>> Vi tror att den usla järnvägstrafiken leder till att utvecklingen i 
>> hela Mälardalsregionen försinkas - redan idag börjar arbetsgivare i 
>> Stockholm "se snett" på anställda från Uppsala  -
>> "de kommer ju aldrig i tid..." Vad får detta för konsekvenser på 
>> längre sikt?
>>
>> En engelsk studie har dessutom visat att pendlings-stress orsakar 
>> hälsoproblem...
>>
>> Stora dolda kostnader finns i förseningarna - ett enda tåg med 300 
>> passagerare som försenas 10 minuter kostar ju faktiskt 3000 
>> manminuter (=50 mantimmar).
>>
>> Är det de trogna pendlarna och skattebetalarna som nu skall betala 
>> för SJ och banverkets oerhört kortsiktiga och inkompetenta 
>> företagsledning?
>>
>> Vi kommer under den närmaste tiden att uppvakta Riksdagens 
>> trafikutskott.
>>
>> Det vore önskvärt om vår landshövding (som jag förstår redan har 
>> uttalat sig
>> i frågan?) kunde agera i frågan och ge oss "eldunderstöd".
>>
>> Vår hemsida finns på:
>>
>> www.travel.to/uppsalapendeln 
>>
>>  *
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx ********************************
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
>> med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
>> ********************************
>>
>> 
>>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
> ********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: