[uppsalapendeln] Re: Fwd: Årskort på Uppsalapendeln

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Sep 2003 20:24:40 +0000


Den där sista meningen har jag med råkat ut för. Det var efter att ha klagat och överklagat brist på ersättning för försenade och inställda tåg. De påstod i brevet att Christina Gordon hade försökt ta kontakt med mig, vilket inte kunde varit sant då jag uppgav både telefonnummer och adress i brevet till SJ.


Detta är abslolut inte kundservice värd att nämnas.

/ Bengt
Här kommer nu SJ:s svar på mitt senaste ebrev. Notera avsnoppningen: "Härmed anser vi ärendet avslutat från vår sida. Med vänligt hälsning",

_________________________________________________________________ Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: