[uppsalapendeln] Fwd: Årskort på Uppsalapendeln

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Sep 2003 18:13:10 +0200Här kommer nu SJ:s svar på mitt senaste ebrev. Notera avsnoppningen: "Härmed anser vi ärendet avslutat från vår sida. Med vänligt hälsning", pyttsan! Nu är jag nog verkligen "persona non grata" där! Vi ses inte som kunder utan som klienter som skall rätta och packa sig efter påbuden. Om de tror att frågan är avslutad, tar de fel. Men SJ:s kundtjänst kan vi nog bortse från, den är ju bara en högtalare med sladd från ledningen. Ledningen har bestämt sig för konflikt med sina kunder och vi kan nog aldrig mer räkna med några förtroendefulla relationer med SJ. Påståendet att de inte varit tydliga i sin information är ju också falskt, i själva verket skrev man "obegränsat resande på alla tåg". Tydligare än så kan man inte vara . Inget har heller sagts om årspendlarkorten, för vilka ett liknande budskap lämnats och som man sedan försökte smita ifrån. Man försökte sig alltså på att retroaktivt bryta ingångna avtal. Vad som skall göras mot det får vi fundera på. Men alla pendlare måste nu samla sig och sätta emot. Men det enda riktigt bra motgiftet är naturligtvis konkurrens som så många i denna grupp redan har framhållit. Så en framgångsväg är att se till att alla berörda politiker får veta detta. Vanlig opinionsbildning biter nog inte.

De senaste meddelandena i denna diskussionsgrupp visar ju att SJ fortfarande missköter trafiken Uppsala-Stockholm och inget talar för att någon förbättring sker. Förfallet kommer nog att fortsätta i takt med neddragningarna. Jag ser verkligen inte fram emot en ny vinter med liknande trassel som den förra. Snart kommer höstlöven och då blir det tvärnit igen!

För oss årskortsresenärer återstår att fundera vilka motåtgärder som bör vidtas. En inte så dum metod är ju att boka plats (till Sala eller Gävle) och sedan gå av i Uppsala. Så har gjorts tidigare. Och då måste SJ börja med spärrlistor e.d. på kända Uppsalapendlare och det kanske blir för magstarkt för dem (fast säker kan man ju inte vara).

Detta drabbas man av efter att ha pendlat med SJ årskort i mer än 34 är. Under denna tid har priserna på korten blivit högre och servicen sämre kontinuerligt. Omsorg om kunderna, knappast!

Leif Lagerstedt


Hej igen

Tack för ditt mail.

Anledningen till att beslutet ändras är flera, bl.a. att vi från kundtjänst velat ha klara direktiv ifrån beslutsfattarna.

Tåg 894 startar under veckorna som tåg 234 ifrån Linköping och ombord finns då fjärresande resenärer som skall kunna kliva av var de vill. Tåget är då obegränsat för av och påstigning. Under helgen går tåget bara ifrån Stockholm. Tågsetet är då mindre och bara avsett för fjärresande resenärer norrut.

Härmed anser vi ärendet avslutat ifrån vår sida.

Med vänlig hälsning

SJ ABMårten Ronsten

----------------------------------------------------------------------------

2003-09-11 10:20
SJ

Jag har noterat svaret som är otillfredställande. Anledningen till att SJ backade i denna fråga är att ni blev KO-anmälda för avtalsbrott. Då först backade man. Vad resenärerna ansåg var inte intressant. Jag kommer nu att lägga ut SJ:s svar på vår nyhetsgrupp. Men jag är förvånad över kommentaren i slutet. Den är arrogant. Vänligen förklara i så varför tåg 894 inte tillåter avstigning på Arlanda lördagar och söndagar. Är resenärerna särskilt farliga på helgerna? Jag tror fortfarande att säkerhetsargumentet är ett svepskäl, interna motsättningar mellan olika enheter är snarare anledningen.

Dessutom är jag mycket kritisk till att det skulle ta en och en halv månad att ge exakt besked om vilka bestämmelser som gäller. Det är dålig kundservice.

Vår misstro mot SJ kvarstår. Som läget är nu så är det tveksamt om man vågar köpa fler årskort av SJ.

Leif Lagerstedt

----------------------------------------------------------------------------

2003-09-11 09:36
Leif Lagerstedt (lagerstedt@xxxxxxxxxx)
Årskort på Uppsalapendeln
Hej igen

Tack för att du kontaktat oss.

Jag antar att du redan fått denna information men SJ har till slut tagit följande beslut:

Årskort på tåg som bara stannar för på-/avstigande
==================================================

I tidtabellen annonseras vissa tåg med uppehåll endast för påstigande/avstigande. T ex Stockholm - Sundsvall med X 2000-tåg 572 (avgång 12.25). Det tåget stannar i Uppsala endast för påstigande. Detta förekommer även på andra sträckor.

Enligt SJF 850, 7:3, har resenär med Årskort Guld rätt att stiga på tåg som enligt tidtabell endast gör uppehåll för avstigande samt stiga av tåg som endast gör uppehåll för påstigande.

OBS! Under en övergångsperiod är detta nu tillåtet för innehavare av ALLA Årskort (Silver, Silver Plus och Guld).


Kommande ändring:
-----------------
Det informationsmaterial, broschyr och följebrev, som ges ut i samband med köp av Årskort idag ska ses över och nytt ska tas fram. Där ska stå att inga undantag ges för resenärer med Årskort när det gäller av- och påstigning som annonseras i tidtabellen.


För kort som köps fr o m ett visst datum (som ännu inte är bestämt) kommer de undantagen inte längre att vara tillåtna. Information om exakt datum kommer så snart som det är bestämt.

- Årskort (Silver, Silver Plus och Guld) med första giltighetsdatum fr o m det datumet: Det är inte tillåtet att stiga på tåg som endast stannar för avstigande eller tvärtom.

- Årskort (Silver, Silver Plus och Guld) med första giltighetsdatum före det datumet: Under kortets hela giltighetstid får resenären i mån av plats stiga på tåg som endast stannar för avstigande eller tvärtom.

Observera att tåg som endast stannar för avstigande kan avgå före den avgångstid som står i tidtabellen.


Orsaken till att begränsningen införs är, som jag tidigare skrivit, risken för förseningar. Vi kan som sagt av säkerhetsskäl inte bara stänga dörrarna och avgå. Det förvånar mig mycket att du avfärdar detta detta som nonsens då problematiken finns på alla tåg i världen. I rusningstid drabbas även tunnelbanan av problematiken trots att tunnelbanans avgångsrutiner rent säkerhetsmässigt är lindrigare.


För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD


(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABMårten Ronsten

----------------------------------------------------------------------------

2003-08-17 17:40
SJ

Har nu sett att SJ tillfälligt retirerat ifråga om årskorten på sträckan Uppsala-Stockholm. Men jag väntar fortfarande på besked om vilka regler SJ stöder sig på. I villkoren för årskorten som finns på webben står det "obegränsat resande på alla våra tåg". Att mota av pendlare (dock ej innehavare av årskort Guld) innebär ett brott mot avtalet.

Leif Lagerstedt

----------------------------------------------------------------------------

2003-08-01 09:32
Leif Lagerstedt (lagerstedt@xxxxxxxxxx)
Årskort på Uppsalapendeln
Hej

Tack för att du kontaktat oss.

Vi har vidaresänt ärendet till vår juridikavdelning för granskning innan vi ger vårt svar på din sista fråga. Vi ber därför att få återkomma.

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD


(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABMårten Ronsten

----------------------------------------------------------------------------

2003-07-31 21:30
SJ

Jag har just mottagit ert mycket otillfredsställande svar och kan bara konstatera att SJ nu avsiktligt begår ett avtalsbrott mot oss som är innehavare av SJ:s årskort. Det finns inget angivet om årskorten som ger SJ rätt att inskränka användningen. Jag använder mitt årskort för många andra resor också. Nu kommer jag och flera andra pendlare att undersöka vilka rättsliga åtgärder vi kan vidta mot SJ. Jag betalar inte 45000 kr bara för att behandlas som en fripassagerare. Era säkerhetsargument är rent nonsens. SJ:s nuvarande Uppsalapendel är inget fullgott alternativ, ständiga förseningar, inställda tåg, uruselt underhåll, ostädade vagnar, lokskador etc. ad nauseam. Som van pendlare sedan 34 år har jag sett detta förfall de senaste åren. Nu förväntar jag mig en exakt redogörelse för vilka bestämmelser ni kan åberopa för att inskränka användningen av årskortet så får vi låta en erfaren jurist (det finns många sådana på pendeln) granska det.

----------------------------------------------------------------------------

2003-07-31 21:30
SJ

Jag har just mottagit ert mycket otillfredsställande svar och kan bara konstatera att SJ nu avsiktligt begår ett avtalsbrott mot oss som är innehavare av SJ:s årskort. Det finns inget angivet om årskorten som ger SJ rätt att inskränka användningen. Jag använder mitt årskort för många andra resor också. Nu kommer jag och flera andra pendlare att undersöka vilka rättsliga åtgärder vi kan vidta mot SJ. Jag betalar inte 45000 kr bara för att behandlas som en fripassagerare. Era säkerhetsargument är rent nonsens. SJ:s nuvarande Uppsalapendel är inget fullgott alternativ, ständiga förseningar, inställda tåg, uruselt underhåll, ostädade vagnar, lokskador etc. ad nauseam. Som van pendlare sedan 34 år har jag sett detta förfall de senaste åren. Nu förväntar jag mig en exakt redogörelse för vilka bestämmelser ni kan åberopa för att inskränka användningen av årskortet så får vi låta en erfaren jurist (det finns många sådana på pendeln) granska det.

----------------------------------------------------------------------------

2003-07-31 15:48
Leif Lagerstedt (lagerstedt@xxxxxxxxxx)
Årskort på Uppsalapendeln
Hej

Tack för att du kontaktat oss.

Jag beklagar om du upplever att du som pendlare mellan Stockholm och Uppsala blir särskilt dåligt behandlad.

De som pendlar mellan Stockholm och Uppsala intar en särställning bland pendlarna. Inte på någon annan sträcka finns så goda pendlingsförbindelser, naturligtvis beror detta på det stora antalet pendlare. Sträckan Uppsala-Stockholm är därför den mest prioriterade pendlingssträckan inom SJ. Det var bl. a. därför som SMS-pilotprojektet provades på just denna sträcka.

Anledningen till att begränsningarna av pendling med fjärrtågen gjorts är att de alltför lätt ger upphov till förseningar och platsbrist. Detta gäller naturligtvis inte vid alla tillfällen men tillräckligt många gånger för att det ska innebära ett problem för de resenärer som pendlar och reser en längre sträcka, t.ex. till Gävle. Dessa resenärers intressen måste ju också bevakas.

För att förstå varför pendlingen kan ge upphov till förseningar så måste man vara införstådd med järnvägens och i synnerhet X-2000:s säkerhetsregler. SJ kan inte bara stänga dörrarna och åka iväg när det är dags för avgång, utan vi måste av säkerhetsskäl ta hänsyn till de resenärer som är på väg att kliva ombord, och det är här som förseningsrisken är uppenbar. Eftersom Uppsala resenärerna i en ganska jämn ström anländer till tågen är det många som vill hinna med i sista stund och det blir då en jämn ström av resenärer som är på väg att kliva på. En försening på ett par minuter vid utgångsstationen kan lätt bli mycket mer vi tågets slutstation eftersom tåget missar sina ordinarie passeringstider.

Då vi på SJ anser att vi tillhandahåller mycket goda alternativ begränsar vi resorna mellan Uppsala-Stockholm med just fjärrgående tåg.

Vi svarade inte utförligt på ditt tidigare mail då du skrev att du inte förväntade dig svar. Vi skickade dock då precis som nu vidare dina synpunkter till berörd avdelning endast för kännedom. Vi beklagar om vi missförstod dina intentioner.


För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD


(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABMårten Ronsten

----------------------------------------------------------------------------

2003-07-30 21:00
SJ

Jag har ännu inte fått något svar av er. Nu kan jag lägga till att trakasserierna mot Uppsalapendlarna har spritt sig till vanliga IC-tåg. Idag vägrades resenärer med årskort att åka till Uppsala med tåget till Östersund (avg. 1627, tågnr 68). Vi är en grupp mycket arga resenärer som nu överväger rättsliga åtgärder eftersom SJ enligt vår uppfattning begår ett avtalsbrott. Det finns inget i bestämmelserna om årskort om inskränkningar. Vi vägrar att behandlas som fripassagerare. Konduktören på tåg 68 idag var mycket agressiv och tänkte tydligen mota ivägresenärerna med våld. Han vägrade att uppge sitt namn. Är detta kundvård. Jag är en av SJ:s mest lojala reserärer, har nu mitt 34:e årskort, men behandlas som någon inte önskvärd.

----------------------------------------------------------------------------

2003-07-01 12:22
Leif Lagerstedt (lagerstedt@xxxxxxxxxx)
Årskort på Uppsalapendeln
Hej

Tack för ditt mail.

Vi har tagit emot dina synpunkter och vidarebefordrat dem till våra kollegor som jobbar med dessa frågor, för kännedom.


För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 113463. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=113463&sCRC=0x15950EFD


(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABIngrid Nilsson

Other related posts: